16.6.2015

Toimitusjohtajan pääkirjoitus

Tätä kirjoittaessani kesän helteet antavat vielä odottaa itseään. Rannoilla on ollut rauhallista ja sisätiloissa hieman vilkkaampaa. Rajallinen määrä hellepäiviä siis lienee kaikilla meillä edessäpäin.

Oliko hallitusohjelmassa mitään meille?

Hallitusohjelmaa on luettu tarkasti, niin myös minä. Itse bongasin sieltä kaksi merkittävää asiaa koko alamme kannalta. Ensinnäkin selkeytetään pelastustoiminnan ja siviiliviranomaisten johtamista sekä koordinointia laaja-alaisten uhkien torjunnassa ja pelastusalan kustannustehokkuutta parannetaan kehittämällä sopimuspalokuntajärjestelmää. Me olemme vahvasti mukana etenkin joidenkin teollisuuskohteiden pelastustoiminnassa jopa sopimuspalokuntana tai sen osana. Lisäksi jokapäiväinen vartiointi on keskeinen toiminto monien kohteiden paloriskien ennaltaehkäisyssä, vartioinnissa ja alkusammutuksen käynnistyksessä. Julkisuudessa roolimme palontorjunnassa on aivan liian vähän esillä, palontorjunnalla on kuitenkin tärkeä rooli koko yrityksemme historiassa. Te monet asiakkaamme teette merkittäviä panostuksia omaehtoiseen palontorjuntaan, toivottavasti voimme yhä tehokkaammin olla osaltamme mukana niissä ratkaisuissa.

Toiseksi nostaisin maininnan vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä laadittavasta selonteosta sisäisestä turvallisuudesta. Selonteossa arvioidaan poliisin tehtävät ja toiminnan tavoitteet sekä sisäisen turvallisuuden keskeisimmät haasteet lähitulevaisuudessa. Securitas on keskittynyt turvallisuuteen, pyrimme olemaan laaja-alainen turvallisuuden tavaratalo. Monien palvelutehtäviemme lisäksi tuemme merkittävällä tavalla poliisin toimintaa, etenkin rikoksia ja häiriöitä ennaltaehkäisevästi. Usein annamme poliisille tietoja, jotka ovat hyödyksi rikosten selvittämisessä. Pidän terveenä keskustelua kunkin tahon ydintehtävistä, se ei tarkoita poliisitoiminnan ulkoistamista vaan painvastoin. Mielestäni on aivan selvää, ettei yksityinen turvallisuusala halua eikä kykene hoitamaan poliisin tärkeitä ydintehtäviä – mutta voimme olla ennaltaehkäisemässä kaikenlaisia häiriöitä ja auttamassa osaltamme poliisia heidän vaativissa ydintehtävissään.

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (LYTP) etenee hitaasti, mutta etenee kuitenkin

Minulle on sanottu, että koska alan lainsäädännössä ei ole mitään kiireellisiä haasteita, niin uutta lakia ei ole kiirehditty. Edelliset valtiopäivät hyväksyivät lain ja muutamia sisäministeriön asetusluonnoksia on ollut kommentoitavana, mutta lakia ei ole vahvistettu. Parhaiden arvausten mukaan uusi laki tulee voimaan vuoden 2016 kuluessa.

Arvioitaessa lopputulosta on hyvä muistaa, että koko hanke on valmisteltu aiemmista poiketen virkamiestyönä ja palveluiden käyttäjiä, elinkeinonharjoittajia ja työntekijöitä on kuultu kuulemistilaisuuksissa ja lausuntojen kautta.

Lakiin on koottu vartioimis-, järjestyksenvalvonta- ja turvasuojausta koskeva säätely. Keskeinen tavoite on selkeyttää aiemmin sekavaksi koettua säätelyä. Ansiotarkoituksessa, toimeksiantosopimuksen perusteella toimintaa harjoittavalta, edellytetään nykyisen vartioimisliikeluvan kaltainen turvallisuusalan elinkeinolupa. Vartioimistoiminta pysyy pääpiirteissään nykyisellään, mutta esimerkiksi vartijoiden koulutusta ollaan pidentämässä ja vartijalla on tietyissä tilanteissa itsenäinen poistamisoikeus. Järjestyksenvalvonta eräin poikkeuksin ja turvasuojaus edellyttävät jatkossa myös elinkeinonharjoittajalta luvan. Laissa mahdollistetaan myös yksityisten vartijoiden käyttö poliisilaitosten putkavartijoina ”luonteeltaan poikkeuksellisena järjestelynä”, en kuitenkaan usko tällä bisnesmahdollisuudella olevan erityisen suurta merkitystä – mutta onhan sekin mahdollista.

Tämä näin lyhyesti ja palaamme aiheeseen asian edetessä. Hanke on toimintamme kannalta merkittävä, mutta haluan korostaa rooliamme kokonaisvaltaisena turvallisuusratkaisujen toimittajana. Arjen pyörittäminen, vahinkojen ennaltaehkäisy ja häiriöttömän toiminnan varmistaminen hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä edellyttää paljon muutakin kuin LYTP:n osaamista – se on meidän molemminpuolinen haaste ja mahdollisuus.

Helsingissä 16. kesäkuuta 2015

Jarmo Mikkonen
Jarmo Mikkonen

Lue lisää Palosimulaattoripalvelustamme >>

Palosimulaattorin avulla voidaan yhden työpäivän aikana kouluttaa jopa 120 henkilöä.

Takaisin