8.9.2016

Kun hätä on suurin - on apukin lähellä

Laskut pitäisi skannata ja tiliöidä. Ja eräpäivä meni jo. Työajanseurannan saldot ovat sekaisin.

Ja vielä pitäisi valmistella koulutusmateriaali huomiseen kokoukseen. Olisiko lisäapu tarpeen?

- Welcome-palveluihin kuuluu erillinen Etäassistenttipalvelu. Etäassistentti auttaa, kun oma aika ei riitä kaikkeen tai ei ole järkevää hoitaa kaikkea itse, Welcome-palveluista vastaava kehityspäällikkö Niina Ovaskainen toteaa palvelun käytöstä.

Etäassistentti hoitaa työt etäyhteyden kautta. Asiakkaan ei tarvitse varata tiloja eikä kulkuoikeuksia, ei järjestää ruokailua ja muita käytännön asioita, vaan työ hoidetaan asiakasyritykseen etäpalveluna. Helppoa ja kustannustehokasta.

Palvelun sisältö

Asiakas maksaa vain tarvitsemastaan palvelusta. Kokopäivätyöntekijä etäassistentti ei ole. Asiakas kartoittaa tarvitsemansa palvelun ja maksaa vain tästä palvelusta. Työ tehdään suljetun etäyhteyden kautta.

Etäassistentin tekemiä töitä voivat olla esimerkiksi:

  • Laskujen esikäsittely: skannaus ja tiliöinti
  • Muita taloushallinnon tehtäviä
  • Postin käsittely
  • Kulunvalvonnan pääkäyttö
  • Työajanseuranta: saldokorjaukset, raportit
  • Arkistointi
  • Tietokantojen ylläpito
  • Erilaisten materiaalien esivalmistelu ja viimeistely

DNA:lle etäassistentti on tuonut lisäarvoa

DNA on luottanut Securitaksen Welcome-palveluihin jo useita vuosia. Tarve etäassistenttipalvelulle syntyi, kun yritys pohti miten voisi vapauttaa enemmän aikaa ja resursseja omalta henkilökunnaltaan paremman asiakaskokemuksen tuottamiseen.

- Käytämme palvelua asiakaspalveluun tulevan kirjepostin käsittelyssä eli etäassistentti avaa, skannaa ja lähettää sähköisesti kirjeet yritykseemme oikeille henkilöille jatkokäsittelyä varten, osastopäällikkkö Tero Laamanen DNA:sta kertoo. Palvelun avulla ajansäästö on melkoinen. Asiakasposti ohjataan saapuvaksi suoraan etäassistentille.

- Olemme olleet palveluun tyytyväisiä. Yhteydenpito ja yhteistyö Securitaksen kanssa on sujunut erinomaisesti ja olemme kehittäneet ja linjanneet toimintaa yhdessä, Laamanen lopuksi toteaa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Lisätietoja:

Niina Ovaskainen
niina.ovaskainen@securitas.fi
p. 040 507 3661

Tutustu Welcome-palveluihin tästä

Takaisin