14.12.2016

Arvoisa lukijani,

kuluva vuosi on päättymässä ja tulevaisuuteen katsoen rohkenen sanoa, jopa valoisissa tunnelmissa.

Taloudesta on viime aikoina kuulunut monta hyvää uutista ja ilmapiiri on positiivisempi kuin aikoihin. Toivottavasti tämä näkyy myös joulukaupan kulutuskysynnässä ja tulevissa alennusmyynneissä sekä julkisen ja yksityisen sektorin investointipäätöksissä. Usko tulevaisuuteen ei ole vain konkreettisia tapahtumia vaan ajattelutapa, ehkä me aikuisetkin tarvitsisimme enemmän ja useammin sitä lapsenomaista joulumieltä.

Kun tarkastelen kulunutta vuotta kokonaisuutena, nousevat seuraavat asiat esiin.

Turvallisuustilanne on vakaa, mutta raa`at rikokset ja tuhoisat vahingot järkyttävät

Suomi on edelleen turvallinen maa, jossa panostetaan vapaaehtoiseen ja omaehtoiseen suojautumiseen viranomaisten tarjoaman hyvän perusturvan lisäksi. Valitettavasti kuitenkin myös ihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia on liikaa ja ne järkyttävät meitä kaikkia. Arjen onnettomuuksista aiheutuu kuolemantapauksia ja taloudellista vahinkoa. Rikosten ja vahinkojen ennaltaehkäisy on tehokkainta turvallisuustyötä. Näkyvä vartiointi ja valvonta eri muodoissaan lisäävät turvallisuutta ja antavat myös mielenrauhaa. En usko enkä toivo, että pelko, rikokset ja merkittävät vahingot ovat yrityksemme kannattavuutta lisääviä voimia, koska vastuu niistä on ensisijaisesti viranomaisten hoitaman perusturvallisuuden piirissä. Securitas elää ensisijaisesti ratkaisuhakuisesta ennaltaehkäisystä, valmiudesta ja läsnäolosta – siis arjen turvallisuustehtävistä, joihin voidaan yhdistää erilaisia palvelutehtäviä. Toivottavasti voimme mahdollisuuksiemme mukaan osaltamme edistää ja auttaa viranomaisia perusturvallisuuden ylläpitämisessä.

Merkittävä panostus turvapaikanhakijoiden turvallisuuteen

Vuoden alussa jatkui voimakkaana jo vuoden 2015 puolella alkanut turvapaikanhakijoiden vastaanotto, joka työllisti organisaatiotamme voimakkaasti eri puolilla Suomea. Selvisimme mielestäni hyvin nopeasti toteutetusta volyyminlisäyksestä ja hanke osoitti henkilökuntamme vahvaa joustavuutta ja sitoutumista sekä valmiutta lähteä töihin, vaikka toiselle puolelle Suomea. Kiitän henkilöstömme halua hoitaa asiakastarpeet haasteellisissa tilanteissa. Tilanne on nyt tasaantunut ja volyymi on laskenut voimakkaasti.

Kilpailutilanne muuttuu - Securitas uskoo edelleen pitkäjänteiseen turvallisuuteen keskittyvään strategiaan

Yksityisen turvallisuusalan yli pyyhkäisi konsolidaatioaalto, jossa monen kilpailijamme omistusjärjestelyt menivät uusiksi. Käsitykseni mukaan syynä järjestelyille eivät ole niinkään Suomen turvallisuusmarkkinoiden kasvu ja vetovoimaisuus, vaan syitä voi hakea yritysten tuloslaskelmista ja taseista. Ajoittain pinnalle nousevat monipalvelukonseptit tai vastaavat eivät näytä kantavan pitkälle, vaan tärkeintä on keskittyä ydinosaamiseensa. Omassa strategiassamme olemme noudattaneet pitkäjänteisesti turvallisuuteen ja asiakaspalveluun keskittyvää strategiaamme, joka perustuu ihmisiin, teknologiaan ja osaamiseen. Uskon ja toivon myös, että palveluntoimittajan vakaa talous, kyky panostuksiin palvelumuotoilussa ja henkilöstöstä huolehtiminen ovat ostopäätöksiin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Näin me Securitaksessa olemme uskoneet ja uskomme edelleen. Turvallisuuden laaja-alaisena palvelutavaratalona keskeistä ovat asiakkaidemme palveluistamme saama Arvo ja Hyöty.

Securitas Henkilöstökysely 2016 valmistunut

Henkilöstö on tekemisemme keskiössä tänään ja huomenna. Henkilöstötyytyväisyyttä rakennamme osaltaan henkilöstökyselyn kautta. Tätä kirjoittaessani olemme parhaillaan käymässä läpi henkilöstökyselyn 2016 tuloksia. Vastausprosentti oli 66, mikä on riittävän kattava antamaan luotettavan tuloksen. Kokonaisindeksi on hieman parantunut edellisestä kyselystä, joka tehtiin vuonna 2014. Erityisen ilahduttavaa on palaute, jonka mukaan yrityksen työntekijöille osoittama huomio ja arvostus on parantunut. Henkilöstökyselyn perusteella jokainen yksikkö valitsee 1-3 kehityskohdetta, suurta tai pientä asiaa, joilla yksikön työhyvinvointia viedään eteenpäin. Tunnetusti pienistä askelista syntyy suuri marssi ja palveluyrityksenä henkilöstömme tyytyväisyys sekä asiakaskohteissa että muualla työympäristössä on meillä johtamisen keskiössä. Kyselyllä haetaan myös eväitä jokaisen esimiesasemassa toimivan oman johtajuuden kehittämiseen. Työhyvinvoinnissa ja paremmassa johtajuudessa riittää aina haasteita, mutta se on myös palkitsevaa ja mielekästä.

Tänä vuonna joulutervehdysten sijaan tuemme rahalahjoituksilla Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin järjestämää Hyvä Joulumieli -kampanjaa sekä Suomen Mielenterveysseuran tärkeää työtä.

Kiitos kuluneesta vuodesta, toivotan kaikille Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä sekä Turvallista Vuotta 2017.

Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 2016

 

 
Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

P.S. Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö muuttuu vuoden 2017 alussa. Lue asiasta lisää edellisen uutiskirjeen pääkirjoituksestani.

Takaisin