14.12.2016

Hoitoalalla panostetaan työturvallisuuteen

Securitas toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin (PSHP) kuuluvien sairaaloiden turvallisuuskumppanina.

Sopimus kattaa ympärivuorokautiset paikallisvartiointi- ja hälytyskeskuspalvelut Taysin keskussairaalassa ja Pitkäniemen sairaalassa, sekä lähinnä yöaikaiset turvallisuuspalvelut Valkeakosken sairaalassa. Työtehtävistä merkittävässä roolissa on hoitotyön turvaaminen ja turvallisen työskentely-ympäristön varmistaminen, jotta terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät keskittymään varsinaiseen hoitotyöhön.

- Työmme hoitoympäristössä on ympärivuorokautista. Taysin keskussairaalassa Tampereella ruuhkahuippuja ovat yleensä isot juhlapyhät ja viikonloppuyöt, jolloin ensiapuun tulee iso määrä potilaita. Vartijaa tarvitaan usein silloin turvaamaan hoitotoimenpiteitä, jos potilas on levoton tai päihtynyt eikä hoitaja selviä tilanteesta yksin, asiakkuudesta vastaava Securitaksen yksikön päällikkö Teemu Rajala kertoo.

Vaativa sairaalamiljöö edellyttää myös vartijalta vahvaa ammattitaitoa.
- Yhteistyökykyinen, tilannetajuinen, rauhallinen ja diplomaattinen. Fyysiset ominaisuudet tulevat vasta kakkosena, mutta tietysti riittävän toimintakykyinen on hyvä olla, luettelee ensiapuyksikön apulaisosastonhoitaja Maarit Laurila ominaisuuksia, joita he edellyttävät turvallisuusyhteistyökumppanilta.
- Olemme olleet Securitaksen vartijoihin todella tyytyväisiä, yhteistyö on sujunut hyvin, hän jatkaa.

Vartijan läsnäolosta lisäturvaa lapselle

Keskussairaalassa toimii myös lastenpsykiatrian osasto. Osastolla on potilaspaikkoja seitsemän, joista neljä on yleensä käytössä öisin. Lapset otetaan sisään osastolle erilaisten syiden takia. Yleisimpiä niistä ovat itsetuhoisuus, psyyken häiriöt ja ahdistuneisuus. Vartijamme käyvät kierroksella lastenpsykiatrian osastolla iltaisin ja öisin tai kutsusta myös muulloin.

- Yhteistyömme vartijoiden kanssa on toiminut hyvin. He ovat sosiaalisia, rauhallisia, ystävällisiä ja tulevat hyvin toimeen lasten kanssa, lastenpsykiatrian osastonhoitaja Pirjo Rantanen kertoo.
- Usein lapsi rauhoittuu jo pelkästään siitä, että näkee vartijan. Kyse ei ole pelosta, vaan mitä useampi aikuinen on läsnä, sen turvallisemmaksi lapsi olonsa tuntee, toinen osastonhoitajista, Elina Kemppari jatkaa. Osaston lapset ovat iältään 7-14 vuotiaita ja osa heistä käy myös sairaalakoulua.

Säännöllinen palaverikäytäntö

Vartijat ja osaston henkilökunta pitävät säännöllisesti palavereja, joissa asioita käydään läpi.
- Palaverit ovat todella rakentavia. Palautetta annetaan suoraan tarvittaessa ja asiat otetaan reilusti esille puolin ja toisin. Tällä tavoin palvelua voidaan myös kehittää, Rajala ja Rantanen sanovat.

Vartija ei esimerkiksi aiemmin ollut läsnä lapselle tehtävien hoitotoimenpiteiden aikana hoitajan ja lapsen tukena, vaan hoiti pelkästään vartiointitehtävät. Yhteisten kehityspalaverien tuloksena tähänkin asiaan tuli muutos.
- Nyt kun saamme vartijan tarvittaessa mukaan hoitohuoneeseen turvaamaan tilannetta, tuntuu oudolta, että olemme aiemmin edes tulleet toimeen ilman, Rantanen toteaa.
- Ja tietenkin olemme vaativa asiakas siinä, että vartijan ominaisuudet täyttävät vaatimuksemme, jotta tilanne on luonteva sekä hoitajalle että lapselle, Kemppari lisää.

Securitas kouluttaa kaikki sairaalaympäristössä toimivat vartijansa koulutuksessa, jossa huomioidaan alan erityisvaatimukset.

Pitkäniemessä liikutaan mönkijällä

Pitkäniemen psykiatrisen sairaalan kohde-esimiehemme Joonas Puhakainen parkkeeraa rinnakkainistuttavan mönkijän Pitkäniemen sairaalan päärakennuksen sisäpihalle.
- Mönkijä on ollut nyt puolisen vuotta käytössä täällä sairaala-alueella, hän kertoo. Siitä on iso apu, kun hälytys tulee johonkin sairaalan yli 30 rakennuksesta. Näin vasteajat hälytyksiin reagoimisessa pystytään pitämään erittäin lyhyinä, Puhakainen jatkaa.
Mönkijä on myös ympäristöystävällinen, sillä se toimii sähköllä.

Securitas hoitaa Pitkäniemen sairaalan valvomotoiminnan, alueen vartioinnin sekä hälytyskäynnit hoitajan kutsusta. Palvelemme ympäri vuorokauden.
- Täälläkään ei vartija ollut aiemmin hoitajien apuna ja tukena potilaskohtaamisissa, mutta nyt auttamistehtävät ovat iso osa päivittäistä työtämme, Puhakainen kertoo.

Sairaaloiden vartiointia on kehitetty vahvasti yhdessä asiakkaan kanssa vuosien aikana.
- On palkitsevaa, että koko sairaalatoimeksiannon henkilöstömme on motivoitunutta ja innostunutta viemään asioita eteenpäin ja kehittämään toimintaa, Puhakainen tyytyväisenä kertoo.

Työturvallisuus tärkeää hoitoalalla

Sairaalaympäristössä vartijan päätehtävä on taata hoitajien fyysinen koskemattomuus ja varmistaa, että hoitaja pystyy suorittamaan työnsä turvallisesti.

Sairaalan henkilökunta korostaakin, että työturvallisuus on heille olennainen asia työssä viihtymisen ja jaksamisen kannalta.
- Hoitajan vastuulla on hoitaa sairaanhoidolliset tehtävät. Hänen ei pidä pelätä turvallisuutensa puolesta työssään, osastonhoitaja Rantanen painottaa.

Haasteellisten tilanteiden purku

Vaativissa olosuhteissa työskentely vaatii vartijalta vahvan psyyken. Miten työssä tapahtuneita vakavia tilanteita puretaan?
- Vartijoillamme on mahdollisuus osallistua hoitohenkilökunnalle järjestettäviin purkupalavereihin ja keskustelemme aina tilanteista myös oman väen kesken, Rajala kertoo.
- Meillä on tosi tiivis porukka tässä asiakkuudessa, olemme ystäviä myös vapaa-ajalla. Asiat keskustellaan läpi aina yhdessä, kukaan ei jää yksin, myös Puhakainen vakuuttaa, vaikka kertookin ensimmäisten raskaiden kokemusten pyörineen mielessä vähän pidempään.

Keskussairaalassa työskentelevä kohdepäällikkö Sakari Pihko kertoo lastenpsykiatrian osastolta yhden mieleen painuneen kohtaamisen.
- Menin auttamaan hoitajaa hoitotoimenpiteessä, jossa lapsi oli aggressiivinen ja levoton ja hoitaja tarvitsi apua. Kun saavuin huoneeseen, lapsi rauhoittui heti ja totesi: - Enkeli tuli paikalle.

Lisätietoja:

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Anna Tamminen
turvallisuuspäällikkö
anna.tamminen@pshp.fi
p. 050 413 5070

Securitas Oy
Teemu Rajala
yksikön päällikkö
teemu.rajala@securitas.fi
p. 040 5966450

Takaisin