14.12.2016

Tulta päin!

Seisomme Upinniemen varuskunnan porttien ulkopuolella parkkipaikalla. Kello on 7.45. On marraskuun puoliväli, pakkanen on kirpeä ja tuuli käy mereltä.

Odotamme vielä muutamaa henkilöä saapuvaksi ennen kuin ryhmämme siirtyy porttien sisäpuolelle, merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Meriturvaan.

- Elisan savusukellusryhmämme on ollut toiminnassa jo vuodesta 1993 lähtien, kertoo Elisa Oyj:n turvallisuuspäällikkö Olli Aromaa ryhmän historiasta.
- Jäsenet ovat vaihtuneet ajan saatossa ja tällä hetkellä meitä on noin 20 henkeä täällä pääkaupunkiseudulla, hän jatkaa. Aromaa itse toimii ryhmän vetäjänä ja on ollut vahvuudessa mukana alusta asti.

Tänään koulutuskeskus Meriturvan savusukellusharjoituksiin osallistuu kymmenkunta Elisan henkilökuntaan kuuluvaa toimihenkilöä ja kuusi Elisan asiakkuudessa toimivaa Securitaksen turvahenkilöä.
- Vartijan rooli palohälytyksen sattuessa on olennaisen tärkeä. Hän on yleensä se, joka on ensimmäisenä kohteessa avustamassa ja ohjaamassa palomiehiä tai jopa sammuttamassa alkavaa paloa. Vakituisilla vartijoilla on hyvä paikallistuntemus kohteisiimme, joten hälyttävä ilmaisin löydetään paljon nopeammin vartijan toimesta kuin kohteessa ensimmäistä kertaa käyvän palomiehen, Aromaa perustelee vartijoiden osallistumista ryhmän koulutuksiin.

Ryhmä harjoittelee palo- ja pelastustehtäviä yleensä Elisan omissa tiloissa, mutta kerran vuodessa järjestetään yksi suurempi yhteisharjoitus.
- Yleensä se pidetään täällä Upinniemessä, Aromaa kertoo.

Päivän ohjelman läpikäynti

Ennen kuin ryhmä siirtyy varsinaisiin harjoituksiin tehtäväkentälle, käydään luokassa läpi päivän ohjelma. Ryhmä jaetaan kahden hengen pareihin ja koulutettavilta selvitetään mahdolliset rajoitukset harjoituksiin, kuten ahtaan paikan kammo, jotta niihin osataan varautua koulutuksessa.
Koulutuksesta vastaa Consulting FFC Oy, joka koostuu kahdesta palomestarin koulutuksen saaneesta henkilöstä, Hannu Willmanista ja Raimo Rasijeffistä. Consulting FFC Oy on vastannut ryhmän vuosittain järjestettävästä isosta harjoituksesta aina sen perustamisesta, vuodesta 1993 lähtien. Rennosta ilmapiiristä ja hurtista huumorista huomaa, että kouluttajat ja ryhmä ovat tuttuja toisilleen.

Varusteet päälle ja menoksi!

Pukuhuoneissa on iloinen puheensorina, kun miehet etsivät sopivan kokoisia varusteita ylleen. Paloasu, kypärä päähän, turvakengät jalkaan ja lopuksi vielä paineilmalaite selkään. Jokaisella ryhmän jäsenellä on myös radiopuhelin, jonka avulla pidetään yhteyttä omaan pariin ja saadaan ohjeita kouluttajilta. Koulutuskeskus vuokraa varusteet koulutettaville. Kaikki vaatteet ovat paloturvallisia.

Harjoituskenttänä toimii iso ulkoalue, jossa on useita erilaisia harjoitussimulaattoreita. Yksi näistä on pääsimulaattori, joka on muita suurempi ja siinä on kaksi kerrosta. Pääsimulaattorissa on myös valvomo, josta Meriturvan kouluttaja tarkkailee monitorien avulla ryhmien etenemistä sisällä ja ohjaa tarpeen mukaan liikkumista radiopuhelimen välityksellä. Pääsimulaattori demonstroi laivan sisätiloja. Parit liikkuvat sisällä savuisessa ja pilkkopimeässä simulaattorissa peräkkäin ja siirtyvät portaita ylös ja uudestaan alas.

Ulkoalueella huomiota herättää myös konttisimulaattori, joka on vino. Kontin yläpää on vähän koholla. Siinä harjoitellaan kaltevalla, liukkaalla pinnalla etenemistä varusteet päällä, savussa ja pimeässä. Keskellä ulkoaluetta ovat isot altaat, joissa on polttoöljyä. Ne sytytetään päivän lopuksi palamaan ja niiden sammuttamista harjoitellaan isoilla paloletkuilla.
Kaikki simulaattorit ovat sisältä sysipimeitä, mutta yhteen niistä on suunnistusta helpottamaan viety ahtaiden kulkureittien läpi köysi, jota seuraamalla parit suunnistavat simulaattorista ulos. Päivän harjoitukset sisältävät savussa ja pimeässä etenemistä, sammutushyökkäyksen sekä uhrin etsinnän ja pelastamisen.

Elisan ja Securitaksen pitkä yhteistyö

Securitas on toimittanut Elisalle turvallisuuspalveluita pitkään. Vastaamme Elisan turvallisuusvalvomon toiminnasta ja vartioinnista Elisan kohteissa valtakunnallisesti. Elisan asiakkuutta hoitava Securitaksen asiakkuuspäällikkö Teemu Seppälä, joka myös itse osallistuu harjoituksiin, pitää yhteistä savusukellusryhmää erittäin tärkeänä.
- Kuten Olli Aromaa totesikin, on vartijan tärkeää osata liikkua asiakkaan tiloissa myös ääriolosuhteissa, kuten tulipalon sattuessa. Vahingot on pyrittävä minimoimaan, erityisesti, kun kyse on yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin kannalta merkittävistä toiminnoista, hän toteaa.
- Olen ollut savusukellusryhmässä itse mukana nyt vuoden ajan. Loistava porukka ja tärkeä koulutus. Taito, jota en ilman tätä asiakkuutta ja ryhmää olisi varmasti tullut hankkineeksi, hän lopuksi toteaa.

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Meriturva kouluttaa vuosittain noin 30 000 henkilöä. Suomessa kaikki laivaliikenteen henkilökuntaan kuuluvat sekä lentoliikenteen esimiehet käyvät peruskoulutuksen läpi koulutuskeskuksessa.

Lisätietoja:

Elisa Oyj
turvallisuuspäällikkö
olli.aromaa@elisa.fi

Securitas Oy
asiakkuuspäällikkö
teemu.seppala@securitas.fi

Takaisin