14.6.2017

Arvoisa lukija,

kävin juuri läpi Intrassamme julkaistuja Arjen sankaritarinoita. Tarinat tulevat kentältämme, ja niitä julkaistaan keskimäärin muutama kuukaudessa.

Tarinoiden julkaisemisella osoitetaan arvostusta työntekijöitämme kohtaan, ja ne nähdään kokemusten ja käytäntöjen jakamisena laaja-alaisesta ja monipuolisesta toiminnastamme. Monet tarinat liittyvät sairauskohtauksiin, onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin sekä esimerkillisellä tavalla hoidettuihin asiakaspalvelutilanteisiin. Tarinat ovat tärkeä tapa kertoa osaamisestamme ja toteuttaa yrityskulttuuriamme. Tarinoihin liittyy myös merkittävä riskienhallinnan näkökulma. Usein tilanteen ratkaisee se, että olemme oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja henkilöstöllä on sopiva osaaminen. Ennakoivalla riskienhallinnalla luodaan edellytykset onnistumisiin.

Riskienhallinta on ennakointia

Riskienhallinnassa arvioidaan ympäristön, tilojen, tekniikan ja toiminnan sekä ihmisten aiheuttamia häiriöitä, mahdollisia vaara- ja onnettomuustilanteita ja niiden edellyttämää varautumista. Varautumisessa tarvitaan usein sekä henkilö- että teknisiä resursseja ja vankkaa osaamista. Liian usein häiriö-, vaara-, onnettomuus- tai poikkeamatilanne pakottaa käynnistämään parannustoimenpiteet. Vanha sanonta ”viisas välttää vaikeudet, joista järkevä selviytyy” ohjaa ennaltaehkäisevään riskienhallintatyöhön. Haluamme auttaa asiakkaitamme varautumaan paremmin huomiseen ja olla arvioimassa vaihtoehtoisia varautumismalleja. Kokemuksemme mukaan teknologian, ihmisten ja osaamisen yhdistelmällä luodaan vaikuttavuutta. Mitä paremmin suunniteltu, sitä paremmin tehty.

Security Scan auttaa selvittämään turvallisuustarpeen

On vastuullista toimintaa ennakolta varautua normaalista poikkeaviin tilanteisiin. Tuo kuuluisa ”normaali tilanne” kuitenkin myös edellyttää pohtimista. Mitä järjestelyjä on tehtävä normaalin mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi? Valmius ja osaaminen eivät synny itsestään.
Security Scan on turvallisuuskartoitus, joka voi olla auditointia, suunnittelua tai turvallisuuskävely asiakkaan tiloissa, ja josta syntyneiden tulosten avulla pohditaan, miten voidaan varmistaa normaali turvallisuus ja miten taas toimitaan poikkeus- ja onnettomuustilanteissa.
Arvoisa asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme, olemme käytettävissänne myös näissä palveluissa, käänny rohkeasti puoleemme!

Toivotan kaikille hyvää ja aurinkoista kesää, muistetaan turvallisuus liikkuessamme maalla, teillä ja vesistöissä!


Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

Takaisin