14.3.2017

Arvoisa lukija

talven selkä on taittumassa ja vahvat kevään merkit ovat ilmassa. Kuitenkin tämä talvi, vaihtelevine keleineen, on ollut hyvä esimerkki liukkauden torjunnan tarpeesta niin yksilötasolla kuin myös kiinteistön hoidon kannalta.

Valitettavan paljon on liukastumisia, joista aiheutuu paljon vaivaa ja taloudellisia menetyksiä. Kiinteistön haltijan vastuu on merkittävä liukkauden torjunnassa ja vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

Turvallisuusalan lainsäädännön muutos tuli voimaan 2017 alusta. Mikäli sinulla on asiasta kysyttävää, vastaamme mielellämme. Olemme myös päivittäneet yrityksessämme sähköiset yleiset toimintaohjeet vartijoille, järjestyksenvalvojille ja turvasuojaajille.

Turvallinen Pohjois-Suomen matkailu

Pohjois-Suomen matkailun kasvusta on puhuttu julkisuudessa paljon ja toivottavasti asia puhuttaa positiivisessa hengessä edelleen. Matkailu Suomeen on merkittävä vientituote, joka tuo tärkeää tulovirtaa kansantalouteemme. Johtuen laajasta maantieteellisestä peitostamme, olemme merkittävä toimija Pohjois-Suomen kaupunki- ja kuntakeskuksissa. Turvallisuus on yksi merkittävä kilpailuvaltti myös matkailun edistämisessä ja väitän, että näkyvällä Securitaksen kansainvälisellä brändillä on positiivinen vaikutus turistien turvallisuuden tunteeseen. Aiheesta voit lukea lisää Levin turvallisuuspalveluja koskevasta jutusta.

Digitalisaatio muuttaa työelämää

Digitalisaatio ja robotismi muuttavat maailmaa, joissakin asioissa konkreettisesti ja toisissa asioissa ollaan vielä ajatuksen asteella. Muutos on vääjäämätön ja tulee muuttamaan myös turvallisuusalan töitä. Tämä muutos nostaa myös turvallisuuspalveluiden tuottamaa hyötyä ja arvoa. Teknologiaa on kuitenkin hyödynnetty palveluissamme jo kauan, ja se lisääntyy edelleen. Raportointi digitalisoituu vauhdilla ja tarjoaa mahdollisuuksia yhä laajempiin palveluiden ja tapahtumien vaikuttavuusarviointeihin. Kuitenkin varautumisen näkökulmasta joudutaan pohtimaan ja luomaan valmiudet toimia myös, kun teknologia tai verkot eivät syystä tai toisesta toimi – tai ainakin näin pitäisi tehdä. Nykyteknologian hyödyntämisestä myymälän hävikintorjunnassa kerrommekin uutiskirjeen jutussa, jossa esittelemme yhteistyömme Noccelan kanssa.

Poikkeustilanteissa tarvitaan useimmiten resurssien saatavuutta ja osaamista, jotka eivät ole itsestään selvyys ja joiden ylläpitäminen myös maksaa. Vanhan sanonnan mukaan ”viisas välttää vaikeudet, joista järkevä selviytyy”. Yhtiömme elää 24/7 palvelutarpeista, voimme auttaa monissa turvallisuustarpeissa – kysy rohkeasti.

Henkilöstö on voimavaramme

Olemme viimeistelemässä Arjen sankarimme-vuosikatsaus 2016 -julkaisua. Se julkaistaan maaliskuun aikana. Julkaisussa avaamme henkilöstöön liittyvien tunnuslukujen lisäksi toimintaamme kuluneelta vuodelta. Henkilöstöjohtamisen keskeinen työväline viime vuonna oli Henkilöstökysely 2016, jonka avulla selvitimme työviihtyvyyttä ja johtamista. Tulosten perusteella yksiköt valitsivat kehittämiskohteet, joihin erityisesti panostavat tänä vuonna, tehdäkseen huomisesta paremman ja rakentaakseen työntekijöille viihtyisämmän työympäristön.

Vahvasti verkossa

Sosiaalinen media on yhä merkittävämpi kanava meille kaikille, työntekijälähettiläämme panostavat omaan näkyvyyteemme siellä – samalla kun lisäämme luvallanne myös teidän asiakkaiden näkyvyyttä – turvallisuus voi olla tärkeä kilpailukykytekijänne. Tässä uutiskirjeessä kerromme myös yrityksessämme sähköisen oppimisympäristön käyttöönotosta, niin asiakastarpeita kuin myös sisäistä koulutustamme varten.

Helsingissä 15.3.2017

Toivotan hyvää kevättä ja kesän odostusta,

Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

Takaisin