5.10.2017

Arvoisa lukija,

kuluneena vuonna olemme monissa asiakassuhteissamme ja keskusteluissa yhtiömme sisällä joutuneet pohtimaan Eurooppaa järkyttäneitä terroritekoja ja joukkosurmaamisia.

Keskustelua on käyty hämillisin mielin; tähänkö todella on tultu? Vastaus näyttää yksinkertaisuudessaan olevan - ikävä kyllä. Tarkoitus ei ole lietsoa pelkoa tai ratsastaa kriiseillä. Turun isku kuitenkin osoittaa vääjäämättömästi, että iskujen mahdollisuus on todennäköinen – ovat ne sitten yksittäisen henkilön tai järjestäytyneen organisaation tekemiä.

Haluankin lyhyesti kuvata, miten me olemme yhtiönä lähestyneet tätä monimutkaista asiaa.

1. Asiakkaan ja meidän on tärkeää riittävän taajaan arvioida kohteittain kyvykkyyttä kohdata onnettomuuksia ja vahinkoja. Olemme suositelleet terrori-iskun ja/tai joukkosurmaamisten käsittelemistä yhtenä onnettomuuden alakohtana. Onnettomuuksiin ja vahinkoihin varautumisen tulee olla organisaatioiden arkista riskienhallintatyötä.
2. Suosittelemme suunniteltua ja avointa ”jalat maassa" -keskustelua kohteessa henkilökunnan ja turvahenkilöiden kanssa, miten näissä ongelmatilanteessa toimitaan. Mitä kukakin tekee ja miten?
3. Turvallisuusyksikkömme on antanut henkilöstölle tilanteisiin varautumisesta ja niissä toimimisesta ohjeen, joka on saatavissa sopimusyhteyshenkilöidemme kautta.
4. Olemme kehottaneet asiakkaita ja henkilöstöämme tutustumaan netistä löytyviin viranomaisohjeisiin.
5. Olemme arvioineet omaa kriisin hallintaamme.
6. Olemme myös sisäisesti käyneet keskustelua siitä, miten toisen kohteen avustaminen ja tiedottaminen hätätilanteesta eri työpisteiden kesken sekä talon sisäisesti hoidettaisiin. Tätä keskustelua jatketaan edelleen, koska asiaan liittyy monta haastetta ja yhteistoimintakysymystä.
7. Työkohteemme on järjestetty pääsääntöisesti kullekin asiakkaalle itsenäisesti, ja niissä ei ole automaattisesti keskinäistä avunantovelvollisuutta – toki henkeen ja terveyteen liittyvissä tapahtumissa on pyrittävä toimimaan mahdollisimman järkevällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi on huomioitava se, ettei toisen kohteen avustamistilanteessa toinen kohde jää kokonaan ilman turvahenkilöstöä. Usein avustava yksikkö on kuitenkin piirivartiontiyksikkömme, jonka osalta meillä on tietysti enemmän omaa vapautta.
8. Tiedottamisen olemme todenneet haasteelliseksi kaikille, koska tilanteessa syntyy usein väärää tietoa ja huhuja. Securitas ei tiedota asioista yleisesti, vaan tukeutuu viranomaistiedottamiseen. Faktatietoa voidaan toki välittää viranomaisten lisäksi sekä organisaatiossamme että asiakkaille.
9. Varaudumme myös yhtiönä poikkeustilanteisiin pitämällä yllä omaa jatkuvaa johtamisvalmiutta tilannekeskusjärjestelmällä.

Asioiden suhteellistaminen helpottaa raskaiden asioiden käsittelyä

Viestini on, että meidän jokaisen tulee luoda valmiuksia kohdata ongelmia. Erityisen tärkeää tämä on yleisölle avoimissa paikoissa ja tapahtumissa. Kehotan keskustelemaan asiasta asiakaskohteissa ja toimipaikoissa.

Itse olen todennut, että usein tällaisten vaikeiden ja ahdistavienkin kysymysten ääressä niiden hallitsemista auttavat arkisiin, tuttuihin asioihin paneutuminen, käytännöllisyys ja asioiden yksinkertaistaminen.

Syksy on jo ehtinyt lokakuuhun ja alkaa olla kiire valmistautua Suomen syyskauden haasteisiin kuten pimeään, liukkauteen ja jäätymisvahinkoihin. Niitä aprikoidessaan voi pohtia myös ”suuren maailman haasteita”.

Kaikesta huolimatta, Suomi on turvallinen maa. Ennakointi on paras keino varautua vahinkoihin ja onnettomuuksiin.

Hyvää ja turvallista syksyn jatkoa!


Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

Takaisin