10.12.2017

Arvoisa lukijani,

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi lähestyy loppuaan. Kuluneena vuonna olen monessa tilanteessa joutunut keskusteluihin, miten kohteissa ja alueilla toimitaan mahdollisissa terroristi- tai joukkosurmaiskuissa.

Voit lukea aiheesta lisää edellisestä Securitas Newsletteristä. Toivon, että mainittu ongelma olisi takanapäin, mutta realistina kehotan varautumaan arvioimalla riskejä ja toimintasuunnitelmia käytännön tasolla. Me ainakin varaudumme kaikin tavoin miten voimme.

Edelliseen liittyen Sisäministeriö on myös käynnistänyt hankkeen ”Julkisten tilojen turvallisuudesta”. Turvallisuusala ottaa kantaa hankkeeseen Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry:n kautta. Olemme jo esittäneet työryhmälle julkisen tilan ja yksityisten tilojen, joihin yleisöllä on vapaa pääsy niiden aukioloaikoina, määritelmien selvittämistä. Suurelle yleisölle ja myös kansalaisjärjestöille tulisi myös viranomaistiedottamisen kautta selvitä, etteivät yksityiset alueet ja paikat ole julkisia tiloja. Alueen tai tilan haltijalla on oikeus päättää, millaista toimintaa siellä harjoitetaan - on se sitten kaupustelua, mielenosituksia, tms. Seuraamme hankkeen etenemistä ja palaamme asiaan tarvittaessa.

GDPR

General Data Protection Regulation eli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpano on käynnissä ja valmistelujen tulisi olla maalissa toukokuussa 2018. Toimeenpanosta liikkuu paljon uhkakuvia ja pelottelua, mielestäni ainakin osaksi turhaan. Tietysti asiassa on paljon tekemistä, mutta on hyvä muistaa hankkeen keskeinen tarkoitus - yhteisen eurooppalaisen digitaalisen markkinan luominen. Monelle yritykselle muutos on myös iso liiketoimintamahdollisuus. Kehotan myös tutustumaan tietosuojavaltuutetun ansiokkaaseen blogiin. Blogissa tulee hyvin esiin, että sanktioiden vaara uhkaa vasta, kun jättää asiat hoitamatta tai hoitaa ne todella väärin. Siksi yritetään yhdessä tehdä asiat kerralla oikein.

Henkilötietojen käsittely on järjestettävä asetuksen mukaan, ellei muusta lainsäädännöstä muuta johdu. Yksityisellä turvallisuusalalla Laki yksityistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 säätelee esimerkiksi tapahtumailmoituksiin liittyviä henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksen alla henkilötietoja ovat kaikki henkilöä yksilöivän tiedon käsittely missä muodossa tahansa eli säätely ei ole välinesidonnaista. Henkilötietojen käsittelyn on oltava tarpeellista ja sille on oltava asetuksessa mainittu peruste.

Tyypillisesti liiketoimissamme kanssanne, Asiakas on rekisterinpitäjä ja Securitas henkilötietojen käsittelijä. Toimeksiannoissa, jossa henkilötietojen käsittelyä tapahtuu, lähestymme asiakkaita kevään aikana asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Tulemme myös ohjeistamaan henkilökuntaamme asiassa. Securitaksen tietosuojavastaavana toimii Mikko Kemppainen, mikko.kemppainen@securitas.fi.

Yleisessä taloudessa myötätuulta – siihenkin kannattaa varautua

On hienoa todeta, että yleisesti talous kasvaa ja näkymät ovat paremmat poiketen edellisistä vuosista. Toivottavasti myös teillä suhdanteen paraneminen näkyy ja tuntuu. Vireän talouskasvun ikävä vaikutus on kustannusten lähteminen nousuun.

Olemme jo huomanneet, että työvoiman saatavuus on heikentynyt ja rekrytointiin on panostettava enemmän. Syksyn myötä syntyneet palkkaratkaisut viitoittavat osaltaan työvoimakustannusten nousua rekrytointi- ja koulutuskustannusten nousun lisäksi. Kysynnän kasvaessa myös projektien viiveet ovat pidentyneet. Kaikkeen tähän voi varautua suunnitelulla ja tekemällä tilaukset hyvissä ajoin.

Toivon, että suotuisa kehitys jatkuisi - 100-vuotias Suomi tarvitsee sekä taloudellista että henkistä kasvua hyvinvointimme takaamiseksi.

Toivotan kaikille rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2018

Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

Takaisin