12.12.2017

Aseman Lapset ja Securitas yhdessä nuorten asialla

Marraskuussa vietettiin Luonnontietellisessä museossa Aseman Lapset ry:n Löytävä nuorisotyö -hankkeen päätösseminaaria, jossa myös Securitas oli mukana.

- Löytävässä nuorisotyössä viedään nuorisotyöllistä osaamista kauppakeskuksiin ja muihin julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin, joissa nuoret mielellään viettävät aikaansa, kertoo hankevastaava Susanna Ylimys.

Securitas hoitaa järjestyksenvalvonnan monissa pääkaupunkiseudun suurimmissa kauppakeskuksissa, joten yhteistyö Aseman Lapset ry:n kanssa tuntui luontevalta. Yksi hankeessa aktiviinen kauppakeskus on ollut Iso Omena Espoon Matinkylässä.
- Iso Omena ja Securitas lähtivät ensimmäisen kerran Aseman Lapset ry:n kanssa yhteistyöhön noin neljä vuotta sitten, kun Ompussa perustettiin moniammatillinen yhteistyöverkosto, missä ovat mukana kauppakeskus, Securitas, Espoon kaupunki, seurakunta, Nuorisotyö raiteilla, poliisi, kirjasto, koulut ja sosiaalitoimi, kertoo yhteistyön alkuvaiheista Iso Omenassa toimiva Securitaksen palveluesimies Tomi Matson.

- Koska nuoret viihtyvät kauppakeskuksissa ja monet heitä koskettavat ilmiöt ovat sellaisia, että niihin tarttuminen vaatii usean tahon osaamista, on kauppakeskusten ympärille koottu moniammatilliset työryhmät, kertoo myös Ylimys.

Työryhmissä jaetaan tietoa nuorten vapaa-ajanviettoon liittyvistä havainnoista sekä suunnataan toimintaa tarpeen mukaan, esimerkiksi sovitaan jalkautumispareista.
- Yhteistyöryhmä mahdollistaa sen, että esimerkiksi järjestyksenvalvonta voi viedä huolta herättävät havainnot nuorisotyöntekijöiden ja poliisin tietoon ja niihin voidaan reagoida nopeasti. Yhteyttä pidetään tapaamisten lisäksi myös matalalla kynnyksellä pikaviestisovellusten välityksellä, avaa Ylimys työryhmien merkitystä ja tehtävien jakoa.


Nuorisoa osallistavia tempauksia kauppakeskuksissa

Kauppakeskuksissa on järjestetty yhteistyössä monenlaista tekemistä nuorille.
- Ompussa meillä oli Aseman Lasten Walkers-bussi kaksi eri jaksoa, kolme kuukautta kerrallaan. Lisäksi järjestettiin työpajoja, kuten grafiittityöpaja, jossa nuoret saivat grafiittiammattilaisten johdolla maalata Ompun parkkihallin väliaikaisia työmaaseiniä, kertoo Matson.
Grafiittityöpaja järjestettiin lauantai-iltaisin, kun kauppakeskus oli suljettu. Pajat olivat suosittuja, nuorisoa tuli paikalle puolisen sataa. Grafiittipajan avulla pyrittiin ohjaamaan maalaamista oikeisiin paikkoihin ja välttämään epämääräisiä töherryksiä ja ”tageja”.

- Kauppakeskus Itikseen järjestettiin nuorten pop-up-tila, jossa järjestyksenvalvojat pääsivät kahvittelemaan ja luomaan vuorovaikutusta nuorten kanssa. Erityisen hyödylliseksi koettiin jalkautumiset yhdessä - järjestyksenvalvojat saivat tukea nuorten kohtaamiseen ja nuorisotyöntekijät puolestaan tärkeää tietoa kauppakeskuksen arjesta, toteaa puolestaan Ylimys.

Kuvassa nuoria ja ohjaajia grafiittityöpajassa Iso Omenan parkkihallissa.

Hanke saa jatkoa

STEA-avustuksella rahoitettava hanke on tähän asti toiminut pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Oulussa. Hanke on koettu niin tärkeäksi, että Ylimyksellä on iloisia uutisia: STEA on myöntänyt sille jatkorahoituksen ja näin ollen toiminta jatkuu vuoden vaihteen jälkeenkin pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä. Oulussa toiminta on juurtunut niin hyvin osaksi kaupungin toimintaa, ettei Aseman Lapset ry:n työntekijäresurssille nähdä enää tarvetta.

Jatkorahoituksen turvin työtapaa lähdetään viemään myös uusille paikkakunnille. Ensimmäisenä uutena kohteena on Tampere.
- Vuoden vaihteen jälkeen työ aloitetaan Kauppakeskus Ratinassa sekä Koskikeskuksessa, jossa toimii myös Securitaksen Nojia (Nuorten oma järjestyksenvalvoja), hän jatkaa.
Myös pääkaupunkiseudulle on lähivuosina aukeamassa uusia kauppakeskuksia, joten työtavalle on kysyntää.
- Jalkautuvalla nuorisotyöllä tuodaan turvaa nuorten vapaa-ajanympäristöihin ja tarvittaessa rauhoitetaan ajanviettoa. Näin työmuodolla vaikutetaan myös laajemmin kauppakeskusten viihtyvyyteen, Ylimys kiteyttää.

Lisätietoja:

susanna.ylimys@asemanlapset.fi
tomi.matson@securitas.fi

Takaisin