7.6.2018

Arvoisa lukija,

Toukokuun viimeisellä täydellä viikolla tuli voimaan EU:n tietosuoja-asetus. Hanke on työllistänyt paljon ja järjestelmiä on päivitetty parempaan kuntoon samalla kun tarpeettomia henkilötiedostoja on hävitetty.

Oman käsitykseni mukaan muutosten voimakkuutta helpotti pitkään käytössä ollut ja melko toimivaksi todettu henkilötietolaki. Uskon rekisterinpitäjien ja -käyttäjien tunnistavan vastuunsa tunnistetietojen keräämisessä ja säilyttämisessä lain mukaan, mutta varmasti meistä jokainen pohtii myös yksilönä mitä ja miten omia tunnistetietoja kannattaa jakaa.

Kyberhyökkäys - trendikäs uhka

Kyberturvallisuus näyttelee merkittävää roolia julkisessa keskustelussa. Olin viime viikolla tilaisuudessa, jossa esiintyi USA:n entinen Helsingin suurlähettiläs Bruce Oreck. Valovoimaisen puhujan keskeinen viesti oli, että meitä uhkaavat ennen kaikkea muut riskit kuin kyberhyökkäykset. Megaluokan riskien, kuten ilmastonmuutoksen lisäksi hän nosti esille arjen turvallisuuteen liittyviä riskejä. Ottamatta kantaa, mitkä riskit ovat niitä meidän kunkin liiketoiminnan kannalta keskeisiä ja millään tavalla vähättelemättä kyberriskejä, pidin Brucen esityksen ajatuksesta, että riskejä tulee arvioida laaja-alaisesti. Kirjoitin asiasta myös aikaisemmassa Newsletterissä, voit tutustua kirjoitukseen tästä.

Suomen kesä on täynnä tapahtumia

Kesä on Suomessa täynnä tapahtumia. Isoja ja pieniä. Securitaksen Events Security -palvelut ovat mukana turvaamassa monia niistä, kuten isoja festivaalitapahtumia Sideways, Provinssi ja Flow. Kokonaisturvallisuuspakettiin kuuluvat ennakkoon tehdyt pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, riskien kartoitus ja erilaiset viranomaisluvat. Turvallisuudesta vastaavat koulutetut, ensiaputaitoiset järjestyksenvalvojamme ja turvallisuusjohto.

Hyvin hoidettu turvallisuus on huomaamatonta. Se takaa niin tapahtumanjärjestäjille kuin yleisöllekin huolettoman ja häiriöttömän tilaisuuden, jonka annista voi rauhassa keskittyä nauttimaan.

Henkilöstökyselyn perusteella tehdään toimenpidesuunnitelmat

Securitaksen henkilöstökysely toteutettiin jälleen huhtikuussa, kysely tehdään joka toinen vuosi. Tavoitteena on tehdä Securitaksesta parempi työpaikka kuunnellen henkilöstömme arvioita työnantajastaan. Palautteen perusteella jokainen yksikkö valitsee kehittämiskohteet, joiden avulla toimintaa parannetaan ja kehitetään.

Kyselyssä arvioidaan tavoitteet, asiakaslähtöisyys, organisaatio ja minä & kollegani -osa-alueet sekä tietysti johtaminen (kaavio alla). Esimiesasemassa toimivat saavat henkilökohtaisen johtamisindeksin kyselystä, joka koostuu alaisten arvioista. Tähän indeksiin peilaten kukin esimies laatii oman henkilökohtaisen johtamisen kehittämissuunnitelmansa.
Olemme julkaisseet vuosikatsauksemme Arjen Sankarimme 2017, joka sisältää paljon tietoa henkilöstöstämme, voit tutustua siihen tästä.

Elinkeinoelämän kasvuvauhti on kova

Elinkeinoelämässä mennään nyt suotuisimmissa tuulissa kuin aikoihin. Monella alalla kasvu on kovaa ja osaavasta henkilöstöstä on pulaa. Pidän erittäin hyvänä, että monella taholla pohditaan, mitkä syyt aiheuttavat pullonkauloja työllistymisen ja työllistämisen esteiksi. Joustavuus on keskeistä tässäkin tilanteessa. Osassa palvelutarpeita voidaan hyödyntää enemmän teknologiaa, mutta olemme vahvasti edelleen ihmisten osaamiseen perustuvassa liiketoiminnassa. Hyödynnetään yhdessä tätä hetkeä jalostamalla palveluita eli optimoimalla sinun saamasi arvo ja hyöty. Näin luomme myös motivoivia työpaikkoja.

Hyvää ja turvallista kesää kaikille,

Jarmo Mikkonen

Takaisin