27.8.2018

Arvoisa lukija,

Onko turvallisuudella tarkoitus? Yle oli harrastanut tutkivaa journalismia ja uutisoi 25.7. vierailijahallinnan testauksesta 11 virastoon tai kriittiseen yritykseen. Testissä toimittaja pyrki huomioliiveissä, tikkaat kainalossa ja valkoinen, tekstitön ja kuvaton henkilökortti kaulassa roikkuen, sekä joissakin kohteissa myös kypärä mukana, vierailta suljettuihin tiloihin.

Kymmeneen kohteeseen toimittaja pääsi vaivattomasti henkilökunnan tai jopa respan avustaessa. Vain yhdessä kohteessa testi tyssäsi porttivartijan toimesta. Testissä ei siis arvioitu vain turvallisuushenkilöstön toimintaa, vaan myös virastojen ja yritysten oman henkilökunnan toimintaa ja siten myös virastojen ja yritysten turvallisuuskulttuuria. Ylen aineisto löytyy tästä linkistä. En ota kantaa testin toteutustapaan tai olivatko testin kohteet kriittiisiä tiloja, koska televisiossa näytetyt kuvaukset olivat kovin rajallisia keskittyen testaajaan. Kuitenkin uutisointi oli heräte meille kaikille, onko turvallisuudella tarkoitus ja mikä se on.

Testissä ei Securitaksen toimittamia aulapalveluita

Pari kohdetta jutussa mainituista on Securitaksen vartioinnissa, mutta yhdessäkään kohteessa ei ole meidän aulapalveluja eikä henkilöstömme ole myötävaikuttaneet siten testeissä sisäänpääsyyn. En edes lähde arvailemaan olisiko niin voinut käydä meille, koska spekulaatio on turhaa. Tärkeintä minusta yhdessä teidän kanssa on arvioida kohteen kriittisyyttä – paljonko turvallisuuteen pitää panostaa ja toisaalta edellisestä johdettuna suojaustasoa sekä menettelytapoja.

Ennen Ylen uutisjutun julkituloa minulla oli tilaisuus käydä taustakeskustelua Ylen toimittajien kanssa. Käymissäni keskusteluissa käsiteltiin voimakkaasti julkisten hankintojen haasteita: tehdäänkö hankinnat liikaa hinta edellä, hämärtyykö turvallisuuspalvelujen tarve ns. toimitilapalvelujen kokonaisuuteen ja missä määrin hankintayksiköt valvovat hankinnan laatua. Oman käsitykseni mukaan kaikissa edellä mainituissa on korjattavaa – mutta pallo on usein ehkä liikaakin hankintayksiköiden käsissä turvallisuuspalveluiden käyttäjien sijaan. Kohtaamme yksityisellä sektorilla joskus samanlaisia haasteita, mutta yksityinen yritys voi tietysti vapaasti päättää miten toimittajansa valitsee – esimerkiksi ratkaiseeko päätöksenteossa palveluiden laatu ja toimituskyky vai vain raha tai mahdolliset muut tekijät.

Yhtenäinen turvallisuuskulttuuri luo edellytykset onnistumisille

Keskeistä on, että kriittisissä kohteissa - niin virastoissa kuin yrityksissä - vierailijahallintaa ei saa jättää vain turvallisuushenkilöstön tai oman henkilöstön työn varaan. Vierailijahallintaa ja kulunvalvontaa on tarkasteltava ensin rakenteellisen turvallisuuden, teknisenvalvonnan ja henkilövartioinnin turvallisuustavoitteista, suunnitelmista, ohjeista ja henkilöstön koulutuksesta sekä harjoittelusta – jotka usein kuvastavat turvallisuuskulttuuria. Mikäli edellä mainitut ovat kunnossa, sitten tulee arvioida henkilöstön mahdollista huolimattomuutta. Jos esimerkiksi respan tärkeimmät tehtävät ovat vierailijahallinta ja kulunvalvonta, on luotava edellytykset tehtävissä onnistumiseksi ja varmistaa tehtävän ymmärtäminen ja osaaminen.

Olen törmännyt 24/7/365 työpisteisiin, jossa vartijan tehtävä on yhdellä ovella vain ja ainoastaan tarkistaa sisäänpyrkivien henkilöiden oikeus päästä tuohon nimenomaiseen tilaan. Henkilöt on tarkastettu jo aikaisemmin monella valvontavyöhykkeellä, mutta kuitenkin valvonta on haluttu kiteyttää yhden vartijan vastuulle mahdollisten teknisten häiriöiden ja muiden ihmisten inhimillisten erehdysten eliminoimiseksi. Ovivalvontaa suorittavalle ei ole sisällytetty mitään muuta tehtävää. Tietysti toinen vartija valvoo hänen työtään, ettei ovimies olisi se mahdollinen pettävä lenkki. Kun on riittävän arvokasta suojattavaa, niin siihen kannattaa panostaa muistaen sanonnan: Keep It Simple.
Toisaalta joissakin työpisteissä, joissa tiukasti hoidettu turvallisuus ei ole niin keskeinen tavoite, tehtäviin voidaan sisällyttää monenlaisia palvelutehtäviä.

Niin tai näin – on tärkeää, että vastuuhenkilöt ja työntekijät ymmärtävät tavoitteet ja toteutustavan. Olen kehottanut henkilöstöämme käymään keskustelua kohteittain kanssanne paikallisesti. Meidän on aktiivisesti arvioitava yhdessä eri ratkaisujen ja tehtävien tarkoitusta sekä toimivuutta eli siis sitä olemassaolon oikeutusta.

Te tiedätte suojattavat arvot ja me olemme valmiina dialogiin arvioimaan suojausvaihtoehtoja kaikin mahdollisin keinoin. Tämä vaatii yhteistä valppautta niin meiltä kuin teiltäkin. Tämä ei ole vain nimenomaisesti turvallisuustehtävissä toimivien vastuulla, vaan jokaisen meidän vastuulla.

Hyvää alkanutta syksyä,

Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

PS: Muistetaan jokainen arjen turvallisuus, näkyminen ja näkeminen pimeässä. Suojatien merkitys ja liukkauden torjunta. Tehdään huomisesta turvallisempi - yhdessä.

Takaisin