14.12.2018

Arvoisa lukija,

kuluva vuosi lähestyy loppuaan

Olemme saaneet nauttia kosteasta sekä vähälumisesta ja siten pimeästä alkutalvesta lähes kautta maan. Etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on hyvä huolehtia heijastimien tai valojen käytöstä tullakseen nähdyksi hämärässä ja pimeällä. Securitas esimerkiksi hankki henkilöstölleen tämän vuoden työturvallisuuspanostuksena heijastinkäsineet. Nyt on myös viimeistään aika ennaltaehkäistä jäätymisvahinkoja täällä etelässäkin. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä paremmin nämä asiat on usein muistettu hoitaa olosuhteista johtuen. Securitas tekee myös kohteiden lämpötilan valvontaa, kun siitä nimenomaisesti erikseen sovitaan ja valvonta varmistetaan myös teknisesti. Viimeisenä turvallisuusmuistutuksena liukkauden torjunta, jossa kiinteistönhaltijan vastuu laaja. Tehdään yhdessä kaikki turvallisuuden parantamiseksi ja vahinkojen torjumiseksi.

Kuluneena vuonna on käyty edelleen paljon turvallisuuteen liittyvää keskustelua sekä varautumis- ja jatkuvuussuunnittelun osalta. Myös turvallisuusalan huoltovarmuus, kuten kyky toimia niin normaaliolojen poikkeustilanteissa kuin poikkeusoloissa on noussut keskusteluun Huoltovarmuuskeskuksen johdolla. Valitettavasti lokakuussa poliittiset lakot ja vartiointialan työtaistelut häiritsivät toimintaa. Niistä selvittiin hyvällä varautumisella ja joustavalla koordinoinnilla. Securitas kunnioittaa lakko-oikeutta ja myös oikeutta työhön. Kiitän ymmärryksestänne vaikeassa tilanteessa.

Pitkään jatkunut kasvu on ennusteiden mukaan päättymässä

Päättyvää vuotta on värittänyt pitkän aikaa kohtuullisen hyvä kasvu, joka kuitenkin ennusteiden mukaan on hiipumassa nopeasti ja huolestuttavan paljon tulevana vuonna. Nousu on näkynyt työmarkkinoilla ja työvoimapulaa on ollut myös monilla muilla aloilla palvelualojen lisäksi. Meidän yhteinen haaste on sopivan henkilöstön löytäminen, rekrytointi ja pitäminen. Tietysti on selvää, että Securitaksen oman vetovoiman lisäksi, keskeisessä roolissa on teidän asiakkaiden imago ja myös suhtautuminen turvallisuuteen ja turvahenkilöstöön. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja kiitän teitä mielenkiinnostanne tähän tärkeään asiaan.

Toimialan konsolidaatio syveni edelleen ja tarjonnassa on menossa isoja muutoksia. Me Securitaksessa yritämme ymmärtää enemmän toimintaympäristön muutosta ja keskitymme strategiamme mukaisesti asiakkaisiin ja teidän palveluistamme saamaan arvoon ja hyötyyn. Palveluissamme keskitymme yhä enemmän ennakoiviin turvallisuuspalveluihin, joiden keskiössä ovat ihmiset, teknologia ja osaaminen.

Tämän vuoden joulutervehdysvarat lahjoitimme Tukikummit-säätiölle syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi. Auttamistyön avulla tarjotaan vähävaraisten perheiden nuorille mahdollisuus harrastaa ja tuetaan heidän koulunkäyntiään.

Kiitän asiakkaitamme menneestä vuodesta ja toivotan kaikille hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2019.

Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

Takaisin