12.12.2019

Arvoisa lukija,

Securitas Group julkaisi uuden strategiapäivityksen joulukuun alussa. Lopputulos on pitkän ja laajapohjaisen kansainvälisen valmistelun tulos, jonka keskeisenä perustana ovat toimintaympäristöjen ja asiakastarpeiden muutosten ymmärtäminen.

Miksi – Mihin me uskomme – Mikä on olemassa olomme tarkoitus? 
Me autamme tekemään sinun maailmastasi turvallisemman

Miten – toimenpiteet
Asiakaskeskeinen – Ihmislähtöinen - Dataohjautuva

Mitä – järkevät tuotteet ja palvelut
Kumppani älykkäissä turvallisuuspalveluissa

Securitas keskittyy edelleen turvallisuuteen ja sitä lähellä oleviin palveluihin kuten tähänkin asti. Jokainen tiedämme, että hyvä strategia muodostaa vain tarinan alkusanat ja toimeenpanosta syntyy itse tarina - jos on syntyäkseen. Olemme aloittaneet paikallisen toimeenpanon suunnittelun ja siirtymässä toimeenpanovaiheeseen. Paikallisessa toimeenpanossa olemme valinneet neljä painopistealuetta.

• Kaikki perustuu motivoituneiden ihmisten työlle, heidän osaamiselleen, ylpeydelle ja intohimolle. Ihmiset ovat ja tulevat edelleen olemaan Securitaksen keskiössä. Teknistyminen ja digitalisaatio yhdistettynä järkevään ihmisten tekemään valvontatyöhön parantaa mahdollisuuksiamme palvella asiakkaidemme tarpeita tehokkaammin.
Asiakaskeskeisyys rakentuu syvemmille asiakassuhteille, jossa tarpeidenne ymmärtäminen, vuorovaikutus ja työmme tulosten vaikuttavuuden ja suoritteiden raportointi sekä palaute ovat keskiössä.
Turvallisuuspalveluiden johtajuus on keskeinen tavoitteemme pystyäksemme tarjoamaan teille asiakkaille tehokkaat ja kilpailukykyiset ratkaisut olivat ne sitten henkilöiden palveluita, tekniikkaa tai yhdistelmiä.
Innovatiivisuus ja tehokkuus ovat kilpailuyhteiskunnassa tekijöitä, jotka pitää pystyä konkretisoimaan päivittäin. Osaamisen ja teknologian yhdistäminen auttavat meitä löytämään yhdessä tehokkaat ratkaisut tarpeisiinne.

Kiitän menneestä vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä sekä toivotan turvallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2020!


Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja


Lue lisää:
https://www.securitas.com/investors/webcasts/investor-day-on-december-5-2019/
https://www.securitas.fi/yrityksemme/strategia1/

Takaisin