25.5.2020

Arvoisa lukija,

Kevät on ollut poikkeuksellista aikaa koronaviruksen takia. Vuosi käynnistyi hyvin, mutta helmikuun lopusta alkaen pandemia on ollut kaiken keskiössä. Pahoittelen viruksen aiheuttamia inhimillisiä kärsimyksiä ja toivon voimia niille, joiden talous järkkyy kriisin seurauksena.

Tässä poikkeustilanteessa on mitattu myös strategiamme toimivuutta. Securitas on koronakriisin kohtaamisessa nostanut esille kolme tärkeää tarkastelukulmaa: 1. roolimme yhteiskunnassa, 2. henkilöstön hyvinvointi ja 3. taloudellinen kestävyys. Olemassaolomme tarkoitus - eli ”Me autamme tekemään sinun maailmastasi turvallisemman” on sopinut paremmin kuin hyvin tähän tilanteeseen. Asiakaskeskeisyys ja ihmislähtöisyys toimenpiteidemme ohjenuorina joutuivat luonnollisesti koetukselle, mutta mielestäni onnistuimme hyvin.

Kriisin alkuvaiheessa pelkäsimme virustartuntojen ja altistumisten nousevan korkealle – onneksi näin ei käynyt. Suurimmat vaikutukset ovat olleet työn väheneminen tai jopa loppuminen joissakin kohteissa, kuitenkin olemme myös saaneet lisätoimeksiantoja pandemian takia.

Merkittävä muutos on tapahtunut työskentelytavoissa, lähikontaktien välttäminen ja hygienian korostaminen näkyvät kaikkialla. Vuorojen vaihtojen käytäntöjä muuttamalla ja työpisteiden hajauttamisella etätyöskentelyyn siirtymällä, pyrittiin ennaltaehkäisemään henkilöstön altistus- ja tartuntaketjuja. Uskoakseni osa näistä käytännöistä on tullut jäädäkseen. Kuitenkin olemme pystyneet vastaamaan asiakastarpeisiin ja tilauskantaan lähes normaalisti – kiitos tästä kaikesta kuuluu asiakkaillemme ja henkilöstöllemme, joustavuudella ja ratkaisuhakuisuudella haasteista on selvitty.

Tämän uutiskirjeen sisällössä haluamme tietoisesti kertoa muustakin kuin koronasta – toki sitäkin pitää sivuta. Katsomme tulevaisuuteen kuitenkin luottavaisesti pitkällä aikavälillä. Menestys on omissa käsissämme, jonka toimivuutta te asiakkaat arvioitte. Panostamme jatkossa myös teknologiaan yhä vahvemmin ja digitalisaation hyödyntämistä toiminnassamme kehitämme edelleen. Henkilöstömme laaja osaaminen ja kykymme operaatioiden johtamiseen vaativat jatkuvaa arviointia. Viimeiset viikot ovat tämänkin osalta olleet vaativa harjoitus.

Hyvää ja turvallista kesää kaikille ja onnea koulusta valmistuneille!


Jarmo Mikkonen

Takaisin