23.9.2020

Miten toteutetaan turvallinen tapahtuma

Korona-aika asettaa tapahtuma-alalle isoja haasteita. Ne eivät kuitenkaan ole ylitsepääsemättömiä: oikean kumppanin kanssa tapahtuman suunnittelu ja toteutus onnistuu myös poikkeusoloissa. Myös tapahtumapaikalla on väliä – eri paikkoihin sopivat erilaiset ratkaisut.

Securitas Events on tapahtumaturvallisuuden osaaja, jolle koronan huomiointi osana tapahtuman terveysturvallisuutta on yksi uusi ulottuvuus turvallisen ja toimivan tapahtuman ja kävijöiden elämysten mahdollistamisessa.
– Meille on äärimmäisen tärkeää, että myös terveysturvallisuus toteutuu tapahtumissa, joissa olemme kumppanina. Securitas Events on
tehnyt tapahtumien terveysturvallisuuteen liittyvää konsultointia ja valvontaa osana tapahtumaturvallisuutta jo aikana ennen koronaa,
mutta nyt se on ykkösprioriteetti, liiketoimintajohtaja Teemu Balk toteaa.

Korona synnytti kysyntää myös erilaisille opastus- ja avustuspalveluille, ja Securitas Events reagoi tilanteeseen nopeasti muotoilemalla
palveluitaan uudelleen. – Meillä on laaja asiantuntemus turvallisuuden konsultoinnissa. Pidämme monipuolista turvallisuuden ja riskienhallinnan osaamista välttämättömänä, oli koronaa tai ei, Balk jatkaa.
Terveysturvallisuuteen liittyen Securitas konsultoi tarvittaessa omaa työterveyslääkäriään Kaj Holopaista. 
– Asiakkaiden ja sidosryhmien turvallisuuden lisäksi terveysturvallisuus on huomioitava myös henkilökunnan työturvallisuusasiana. Terveysturvallisuuden toteutumiseen tarvitaan kaikkien osapuolten aktiivisuutta ja sitoutumista, sanoo Kaj Holopainen.

Suunnittele ja jalkauta yhdessä kumppanin kanssa

– Meillä on jo runsaasti hyviä koronakäytäntöjä, nyt pitää varmistaa, että ne toteutuvat käytännössä. Tärkeintä on suunnitella sellaista, mitä
voidaan aidosti toteuttaa ja missä voidaan pitäytyä, senior project manager Ari Solja Securitas Eventsistä toteaa. Solja muistuttaa, että suunnitteluun pitää suhtautua vakavasti. Sen lisäksi, että suunnitelma on jalkautettavissa ja toteuttavissa loppuun asti, pitää olla riittävät resurssit toteutukseen ja valvontaan. Tapahtumapaikan valinnassa pitää huomioida kaikki tapahtuman tyyppiin kuuluvat aiheet: saapuminen, poistuminen ja itse tapahtuma. 

Ei riitä, että skenaarioissa esitellään vain väljä istuminen tai seisominen katsomossa. Usein ongelmakohdat ovat jossain muualla,
esimerkiksi aulatilojen ahtaus tai ravintolapalvelujen saatavuus voivat muodostaa pullonkauloja. Solja toivoo, että turvaväleistä viestiminen
yleistyisi vielä: ne pitäisi olla esimerkiksi merkittynä jokaisen tapahtumatilan lattioihin. Solja arvioi, että ottamalla huomioon kolme
keskeistä asiaa tapahtumien turvallisuus voidaan taata.
– Kolme avainasiaa tartuntojen ehkäisemisessä ovat etäisyys, hygienia ja maskit. Nämä kolme asiaa huomioon ottaen on turvallista järjestää tapahtumia myös nyt, Solja summaa. Etäisyyden ylläpitämisen ja turvavälien tulee olla mahdollisia tapahtuman kaikissa vaiheissa.
Sen lisäksi, että tapahtuma suunnitellaan huolellisesti, tulee varmistua ja valvoa, että turvavälejä noudatetaan kaikissa sen vaiheissa.
Suuri vastuu on myös yksittäisellä kävijällä. Jokaisen tulee kantaa vastuuta omasta ja toisten turvallisuudesta. Yhdessä onnistumme.

Kosketuspintojen hygienia on tärkeä suunnitella siten, että esimerkiksi välisiivouksia tihennetään. Kaikkia kosketuspintoja - ovenkahvoja,
pöytäpintoja, wc-hanoja tai huuhtelumekanisminappeja – desinfioidaan riittävän tiheästi. Lisäksi catering-palveluissa mietitään toteutuksia, joissa kontaktipisteitä on mahdollisimman vähän. Esimerkiksi monella kahvipisteellä jokainen kahvinjuoja koskee omin sormin kahvinkeittimen hanaan. Voisiko henkilökunta annostella kahvin? Yksi kattava tartuntapiste voi vesittää koko tapahtuman hygieniasuunnitelman. Mikäli maskeja suositellaan käytettävän tapahtumassa, tulisi koko tuotantohenkilökunnan käyttää maskeja. Lisäksi järjestäjän tulisi tarjota ilman maskia saapuville kertakäyttömaskeja, jotta maskin käyttöaste olisi 100 %.
Myös jäljitettävyys on otettava huomioon.Tapahtumat pitää toteuttaa niin, että asiakkaat ovat mahdollisuuksien mukaan jäljitettävissä.
Esimerkiksi ilmaistapahtumiin voi lunastaa lipun toimitusmaksulla, jotta jokainen kävijä saataisiin rekisteröityä. 

– Kannustamme järjestämään tapahtumia ja käymään tapahtumissa, kun ne toteutetaan turvallisesti ja vastuullisesti, Solja sanoo.

Teksti: Evento-lehti

Takaisin