23.9.2020

Nuorten oma järjestyksenvalvoja IsoKarhuun

IsoKarhu on tärkeä paikka läheltä ja kauempaakin tuleville nuorille. Kauppakeskus haluaa ottaa nuoret huomioon entistä paremmin ja lisätä myönteistä vuorovaikutusta heidän kanssaan.

IsoKarhussa Artturi on aloittanut työnsä Nuorten oma järjestyksenvalvojana eli Nojana®. Nojat ovat kauppakeskuksen järjestyksenvalvojia, jotka Nuorten Palvelu ry on kouluttanut toimimaan nuorten kanssa tuttuina ja turvallisina aikuisina. Artturi tekee normaaleja järjestyksenvalvonnan tehtäviä, mutta sen lisäksi kohtaa nuoria myönteisellä ja kohtaavalla työotteella. Noja on nuorten saatavilla, apuna ja tukena tarvittaessa. Nojan tehtäviin kuuluu myös yhteistyö paikallisten monialaisten toimijoiden kanssa silloin, jos nuori tarvitsee ympäril-leen eri ammattilaisia. Yhteistyöllä saavutetaan vahva yhteisen puuttumisen malli.


IsoKarhun Noja Artturi on innostunut uudesta tehtävänkuvastaan. ”On todella hienoa päästä tekemään töitä nuorten parissa varsinkin nyt, kun syksy on tulossa ja koulut alkaneet”. Artturi kertoo, että Nojan työssään hän moikkailee nuoria ja vaihtaa kuulumisia, mutta puuttuu myös kiusaamiseen ja häiriökäyttäytymiseen. ”Nuoret tulevat juttelemaan niin hyvistä kuin huonoistakin asioistaan. Tarvittaessa ohjaan nuoren oikean palvelun piiriin.”
”Securitas on tehnyt jo usean vuoden ajan yhteistyötä Nuorten Palvelu ry:n kanssa ja meillä on erittäin hyviä kokemuksia Noja-toiminnasta useissa Suomen kauppakeskuksissa. Kyseessä on ainutlaatuinen työmuoto, jossa kauppakeskuksen järjestyksenvalvojille on annettu normaalia turvallisuusalan koulutusta laajemmat val-miudet nuorten kanssa toimimiseen ja nuorten asioiden edistämiseen”, kertoo Marko Österlund Securitas Oy:ltä.

IsoKarhun keskus- ja kiinteistöpäällikkö Tero Kormano kertoo puolestaan, että ”on hienoa, että saamme Noja -toiminnan käynnistettyä myös IsoKarhussa. Olemme huomanneet, että kauppakeskukset ovat nuorille yhä tärkeämpiä ajanviettopaikkoja. Haluamme varmistaa, että Cityconin kauppakeskuksissa olevat nuoret voivat hyvin ja toisaalta haluamme varmistaa, että kauppakeskukset pysyvät viihtyisinä ja rauhallisina ympäristöinä myös muille asiakkaille. Uskon, että nuorten omat järjestyksenvalvojat varmistavat osaltaan molempia tavoitteita”.
Noja-toiminnan avulla tavoitetaan nuoria siellä, missä he ovat valmiiksi. Nuorten ja järjestyksenvalvojien kohtaamiset ovat yleisiä ja niillä voi olla suurikin rooli nuoren elämässä. Tasa-arvoisesti toimiva järjestyksenvalvoja luo nuorelle luottamusta aikuisiin ja yleisesti yhteiskuntaan. ”Hyvät ja luottamukselliset suhteet nuorten ja järjestyksenvalvojien välillä edistävät nuorten hyvinvointia. Samalla myös konfliktit vähenevät”, kertoo Taina Worster Nuorten Palvelusta.

Työmuodon on kehittänyt Nuorten Palvelu ry:n Nuorten reviireillä -toiminta vahvassa yhteistyössä Securitas Oy:n ja Citycon Oyj:n kanssa. Vuoden 2019 lopulla Nojia toimii Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa, Helsingin Vuosaaren Columbuksessa, Vantaan Myyrmannissa, Lahden Triossa, Tampereen Koskikeskuksessa ja Lappeenrannan IsoKristiinassa ja nyt Porin IsoKarhussa. Sekä viimeisimpänä uusin Noja aloitti Rovaniemen Sampokeskuksessa. Vuodelle 2020 Noja-toimintaa on suunniteltu ainakin kahteen uuteen kauppakeskuskohteeseen.
Nuorten Palvelu ry on vuonna 1969 perustettu valtakunnallinen sitoutumaton nuorisokasvatusjärjestö. Nuorten reviireillä -toiminnassa tehdään yhteistyötä eri puolella Suomea kauppakeskuksissa, joissa nuoret hengailevat ja viettävät aikaansa runsaasti.

Lisätietoja:

Citycon Oyj Tero Kormano, keskus-/kiinteistöpäällikkö, 0207 664 485
Securitas Oy Marko Österlund, yksikön päällikkö, p. 040 513 9321
Nuorten Palvelu ry Taina Worster, yhteisökehittäjä 040 662 6560

Takaisin