22.6.2021

Koulutuksella valmiuksia vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen toimintaan

Turvallisuutta ylläpidetään monin tavoin ja yhtenä keskeisenä keinona on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Securitas tarjoaa koulutuksia erilaisiin turvallisuustarpeisiin.

Koronapandemia ajoi monilta työpaikoilta henkilöstön etätöihin, jolloin tavallisesti lähikoulutuksina toteutettavat koulutukset siirtyivät verkkoon tai vaihtoehtoisesti siirrettiin tulevaisuuteen.

Mitä koulutuksella tavoitellaan?

Koulutuksen suunnittelu alkaa tavoitteiden määrittelystä – miksi haluamme lisätä henkilöstön osaamista ja mihin tarpeeseen koulutus vastaa? Koulutustarvetta saattaa ohjata lainsäädäntö erilaisten turvallisuusvastuiden ja -velvoitteiden kautta, jonka lisäksi on huomioitava organisaation omat laatuvaatimukset, standardit, viranomaispäätökset, sopimusehdot sekä erilaisten sidosryhmien vaatimukset. Toisaalta koulutus antaa henkilöstölle valmiuksia ja varmuutta toimia ammatissaan sekä lisää turvallisuudentunnetta, mikä esimerkiksi asiakaspalvelutyössä johtaa yleensä myös parempaan palvelukokemukseen loppuasiakkaalle.

Koulutukset tarpeen ja toimialan mukaan

Jokaisella organisaatiolla on omanlaisensa toimintaympäristö, mikä on huomioitava koulutuskokonaisuuden suunnittelussa. Usein turvallisuuskoulutusten tarve lähteekin työhön liittyvästä riskienarvioinnista. Asiakaspalvelutehtävissä toimivalla henkilöstöllä turvallisuusriskit ovat luonnollisesti hyvin erilaisia verrattuna esimerkiksi teollisuudenaloilla työskenteleviin henkilöihin. Koulutuksen tai koulutussarjan toteutustavassa on myös otettava huomioon henkilöstön työajat ja miten eri henkilöstöryhmät saadaan irrotettua joustavasti koulutukseen varsinaisesta työstään.

Toteutustavoissa on vaihtoehtoja

Käytännönläheisessä turvallisuuskoulutuksessa teoria yhdistyy asioiden harjoitteluun käytännössä. Vaikka perinteiselle luokkahuonekoulutukselle on ehdottomasti paikkansa, tarjoavat erilaiset videokokoustyökalut sekä verkkokoulutusalustat uusia mahdollisuuksia myös kouluttamiseen ja opiskeluun. Kaikkea koulutusta ei ole mielekästä siirtää verkko-opiskeluksi, mutta joissain tapauksissa se on kustannustehokas ja joustava tapa esimerkiksi jalkauttaa turvallisuusohjeistuksia suurelle henkilöstöjoukolle. Usein parhaaseen lopputulokseen päästään eri toteutustapoja yhdistelemällä.

LISÄTIETOJA koulutuspalveluistamme saat verkkosivuiltamme tai ottamalla yhteyttä suoraan koulutusasiantuntijoihimme.

TUTUSTU AVOIMIIN KURSSEIHIN

Takaisin