1.12.2022

Arvoisa lukija,

vuosi lähestyy loppuaan. Vuodesta on jäämässä muistoihin laaja Ukrainan sodan ja sen vaikutusten arviointi.

Yksityisen turvallisuusalan poolin toiminta on käynnissä täydellä painolla pohdittaessa alan varautumista yleensä ja etenkin henkilöstöresurssien käytettävyyttä eri tilanteissa. Haluamme olla aktiivinen ja vastuullinen toimija huoltovarmuuden suunnittelussa ja osallistua myös viranomaisharjoituksiin, joista Tieto22 oli hyvä esimerkki. Hyvällä syyllä voi sanoa, että Suomikin pohtii laaja-alaisesti mitä tehdään, jos tilanne kiristyy lisää vielä tästä. Toivottavasti tämä ei ole kuitenkaan uuttaa normaalia pidemmällä aikavälillä.

Kuten tiedotimme aikaisemmin, Securitaksen Stanley Securityn osto on saatettu loppuun. Kaupan vahvistamisen jälkeen olemme, askel askeleelta, pohtineet millainen on uusi Securitas. Meitä auttaa Suomessa pitkäaikaiset keskinäiset liikesuhteet ja henkilöiden tunteminen. Uskomme, että olemme yhdessä vahvempi kuin aikaisemmin. Tässä julkaisussa STANLEY Securityn maajohtaja Pasi Korhonen kertoo ajatuksiaan yhteisestä edessä olevasta polusta asiakkaidemme hyväksi.

Vuoden lähestyessä loppuaan on aika arvioida myös, miten olemme pärjänneet. Kasvu on jatkunut edelleen, kiitos asiakkaiden luottamuksen meihin. Vuoden loppupuolella perustimme kokonaan uuden yksikön Porvoon Kilpilahteen. Henkilöstön saatavuus on helpottunut hieman verrattuna Q1 - Q3 paineisiin, mutta paikoitellen tilanne on edelleen kriittinen. Suorituskykymme esim. avoimien vuorojen suhteen heikkeni hieman edellisestä vuodesta, vaikka henkilökuntamme on venynyt vaikuttavalla tavalla. Vaikka turvallisuusratkaisuissa teknologian rooli kasvaa on henkilötyön osuus kuitenkin edelleen merkittävä. Työpaikkojen vetovoimatekijät vaihtelevat paikallisesti ja uskon parhaiden tulosten saavuttamiseen vaikuttavan onnistunut yhteistyö asiakkaidemme kanssa.

Toivotan kaikille hyvää itsenäisyyspäivää sekä rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2023. Samalla kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita henkilöstömme puolesta vuodesta 2022.

Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

Takaisin