1.12.2022

Riskienhallinnasta kilpailuetua?

Tänä päivänä yritysten toimintaan liittyy aiempaa enemmän erilaisia riskejä. Osa riskeistä voi vaikuttaa toteutuessaan merkittävästi yrityksen toimintaan tai jopa toiminnan jatkuvuuteen. Riskienhallinnan tärkeys onkin tunnistettu asiakaskunnassamme.

Securitaksen uudistunut Riskienhallintapalvelut-yksikkö tarjoaa entistä laajemman valikoiman riskienhallintaa tukevia palveluita eri toimialojen tarpeisiin.
- Lähdemme aina liikkeelle nykytilasta ja tarpeista. Tarvittava palvelukokonaisuus määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. Laadimme asiakkaalle toimenpidesuunnitelman, jonka tavoitteena on hallintakeinojen avulla poistaa tai pienentää tunnistettuja riskejä ja saada jäännösriski hyväksyttävälle tasolle, kertoo Securitaksen asiakkuusjohtaja Janne Tanttu.
- Palveluumme voidaan sisällyttää esimerkiksi riskien tunnistamista ja analysointia, riskienhallintasuunnitelmia, toimenpiteiden toteutuksen koordinointia ja valvomista, turvallisuuskonsultointia sekä erilaisia koulutuspalveluita. Kokonaisuuden tarkoituksena on tukea asiakasta riskienhallintaan liittyvien menettelytapojen luomisessa ja ylläpitämisessä sekä auttaa kehittämään resilienssiä, hän jatkaa. 

Riskienhallinnan resurssit ulkoistettuna palveluna

Osana Securitaksen kokonaisvaltaista riskienhallintaratkaisua on myös mahdollista ostaa joko turvallisuusasiantuntija tai riskienhallintapäällikkö yrityksen käyttöön palveluna. Tehtävään nimetty henkilö voi työskennellä yrityksessä joko osa- tai kokopäiväisenä riskienhallinnan resurssina, jonka toimenkuva sekä tehtävät räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti.
- Kaikkia asioita ei tarvitse osata itse. Riskienhallinnan asiantuntijamme pystyvät ammattilaisina tunnistamaan yrityksesi sekä sisäiset että ulkoiset riskit sekä auttamaan yritystäsi kehittämään riskienhallintaa kokonaisvaltaisesti huomioiden myös mahdollisista vahingoista toipuminen. Kaikki asiantuntijamme ovat kokeneita ja koulutettuja alan ammattilaisia, Tanttu korostaa.

Riskienhallintapalvelumme sisältävät mm. seuraavat palvelut:
• Kokonaisvaltainen riskienhallintapalvelu
• Konsultointipalvelut
• Turvallisuussuunnittelupalvelut
• Tiedonkeruu- ja tilannekuvapalvelut
• Konfliktinratkaisut työpaikalle
• Rikosten ja väärinkäytösten paljastaminen
• Matkustusturvallisuuspalvelut sisältäen nykyaikaiset mobiiliratkaisut
• Koulutukset yritysjohdolle sekä yrityksien henkilökunnalle
• Omatoimisen varautumisen ratkaisut 

Erikoisturvapalvelut

Tavanomaiset turvallisuusratkaisut eivät aina riitä. Erikoisturvapalvelut ovat vaativimpiin asiakastarpeisiin tarkoitettuja turvallisuuspalveluitamme. Huomioimme toteutuksessa aina toimintaympäristön ja tilanteeseen vaikuttavien tekijöiden asettamat vaatimukset sekä lainsäädännön riippumatta siitä, toteutammeko toimeksiannot Suomessa vai ulkomailla. Tapauskohtaisesti hoidamme myös tarvittavan viranomaisyhteistyön osana palveluratkaisua.

Tutustu eri toimialoille tarjoamiimme Erikoisturvapalveluihin:

Tutustu riskienhallintapalveluihin tästä

Lisätietoa: janne.tanttu@securitas.fi

Takaisin