1.12.2022

Securitas mukana TIETO22-harjoituksessa

Securitas oli mukana TIETO22-harjoituksessa, joka oli Suomen tämän vuoden suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberhäiriötilanteiden varalta.

Tavoitteena oli harjoitella yhteiskunnan keskeisiä palveluita tuottavien yritysten selviämistä kyberhäiriöistä sekä viranomaisten tukitoimia yritysten toimintakyvyn palauttamiseksi.

Harjoituksessa olivat mukana toimialojen keskeiset palveluntuottajat tele-, ICT-, vartiointi- ja media-aloilta. Lisäksi harjoitukseen osallistuivat toimialoista vastaavat viranomaiset, Huoltovarmuuskeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Puolustusvoimat, Yleisradio sekä poliisi. Järjestelyistä vastasi Digipooli.    

Kokonaisuus sisälsi koulutusjaksoja ja huipentui intensiivivaiheen kolmipäiväiseen skenaariopohjaiseen harjoitukseen 20.-22.9. Harjoituksessa oli mukana 165 organisaatiota 17 eri toimialalta, ja intensiivivaiheessa osallistujia oli yli 470.

Harjoituksen tavoitteena oli 

  • Luoda edellytyksiä yhteiskunnan kriittisen elinkeinoelämän, eri toimialojen sekä viranomaisten verkostomaiselle yhteistoiminnalle laajoissa kyberhäiriötilanteissa
  • Kehittää yritysten päätöksenteon perustaksi yhteistä tilanneymmärrystä, missä korostuu vallitsevaa tilannetta kuvaavien tietojen kerääminen, analysointi, dokumentointi, tilanteen kehittymisen ennustaminen sekä erityisesti jäsennellyn tiedon jakaminen
  • Tukea Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030-ohjelman tavoitteita ja tuottaa sille kehitysaihioita
  • Tukea EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS-direktiivin) kansallista täytäntöönpanoa
  • Perehdyttää harjoituksen osallistujat kyberhäiriötilanteiden hallintaan ja häriöistä toipumiseen liittyvien yhteistyörakenteiden toimintaan sekä toimijoiden välisen yhteistyön merkitykseen häriötilanteiden hallinnassa
  • Saada aikaan tuloksia, joista on mahdollista hyödyntää ja seurata harjoituksen jälkeen
Takaisin