30.10.2023

Arvoisa lukija,

Tapahtumabisnes on kokenut erittäin suuren volyymin kasvun koronavuosien jälkeen. Useissa tapahtumissa yleisöä on paljon ennakoitua enemmän ja monessa tapauksessa ennakkomyyntiin tulevat liput menevät kaupaksi hetkessä.

Jälkikäteen teimme oikean arvion säilyttäessämme tapahtumabisneksen osaamisen ja resurssit myös siellä koronakuopan pohjalla. Tapahtumiin liittyy monenlaisia odotuksia riippuen niiden luonteesta. Useimmiten se loppuasiakkaiden eli vieraiden elämys on keskiössä unohtamatta esiintyjien, kuten vaikka urheilijoiden kokemuksia tapahtumiin. Olimme itse vasta näytteilleasettajana FinnSec-messuilla ja oli ilo todeta ”messumedian” edelleen toimivan ja olevan voimissaan. Näitä erilaisia elämyksiä tarvitaan, myös niiden tarjoamien moninaisten työketjujen takia – ne ovat osaltaan yksi parhaista lääkkeistä bkt:n näkökulmasta taantumassa olevaan Suomeen juuri nyt.

Huoltovarmuudessa turvallisuus on tärkeässä roolissa

Viime vuosina huoltovarmuusketjujen tarkastelu on ollut aktiivista, itsekin olen kirjoittanut siitä useita kertoja. Näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa tarkastelu ja kehittäminen jatkuu edelleen – ja syytä onkin. Pontimena eivät ole vain EU/kansallinen lainsäädäntö, vaan myös eri toimijoiden vahva tahto panostaa varautumiseen ja jatkuvuussuunnitteluun – turvallisuudella on siinä oma tärkeä roolinsa. Mutta varautuminen ei koske vain huoltovarmuuskriittisiä toimialoja ja ”hyper security” -yrityksiä, vaan kaikkia, jotka haluavat suojata ja varmistaa itse tärkeäksi koettuja asioita ja omaisuutta. Turvallisuusratkaisuja löytyy laajasti, mutta ensin tarvitaan asennetta ja kulttuuria. Itse olen huomannut selvän asennemuutoksen – johto fokusoi lähes poikkeuksetta turvallisuuteen osana varautumista.

Huolestuttava piirre on häiriökäyttäytymisen ja uhkaavan käyttäytymisen lisääntyminen asiakaskohteissa, joihin on vapaa pääsy. Lokakuussa 2023 tehdyssä sisäministeriön tutkimuksen mukaan turvattomuuden tunne on lisääntynyt verrattuna edellisen vuoden tutkimuksiin. Kasvava määrä suomalaisia on huolissaan suunnasta, mihin maailma on menossa. Katkeruus yhteiskuntaa kohtaan on kasvanut. Tuloksissa on myös kiinnitetty huomiota, että kasvava määrä hyväksyy jossain tapauksissa omien tavoitteiden ajamisen väkivaltaa käyttäen ja erityisesti tämä oli noussut alle 30-vuotiaiden miesten keskuudessa. Seuraamme aktiivisesti palveluissamme kohtaamia uhka- ja voimankäyttötilanteiden raportteja hakeaksemme parempia käytäntöjä ja varmistaaksemme vastuullisen toiminnan.

Sisäministeriön raportti

Sisäministeriö (SM) julkaisi yksityisen turvallisuusalan koulutusta, ohjausta ja valvontaa selvittäneen työryhmä raportin. Alan työnantajia edustivat työryhmässä Suomen Vartioliikkeitten Litto ry:n (SVLL) nimeäminä edustajina lakiasiainjohtaja Mikko Kemppainen Securitaksesta ja hallintojohtaja Juha Mustonen Avarn Securitystä. SM on pyytänyt vielä SVLL:n lausuntoa asiasta. Vaikka ainakin osaksi työryhmän asettamissyyt liittyvät muutamaan tapahtumaan eikä työryhmä tehnyt mitään tilasto- tai kyselytutkimuksia, olemme kuitenkin yhtiönä tyytyväisiä suosituksiin. Työryhmä teki suosituksia mm. koulutus-, kouluttaja- ja työharjoitteluvaatimuksiin, työantajan parempiin oikeuksiin ja mahdollisuuksiin saada työnhakijoita ja työntekijöitä koskevia tietoja, poliisivalvonnan parempaan kohdistamiseen ja poliisin vasteaikojen parantamiseen sekä yhdenvertaisuuteen. Erityisen hyvänä pidin suositusta elinkeinonluvan haltijoiden omavalvontavaatimuksiin, se on ollut meidän yksi työväline jo tähänkin saakka ja sen yhä parempaa konkretisoitumista ja läpinäkyvyyttä tulemme lisäämään osana vastuullisuusteemaamme.

Varaudutaan talven tuloon

Syksy on pitkällä ja ensilumi ehtinyt jo Etelä-Suomeenkin. Muistetaan liukkaan kelin vaarat ja toimitaan sen mukaisesti. Pitoa kenkiin ulkona liikuttaessa ja autoihin ja pyöriin talvirenkaat. Hiekoitetaan omat pihatiet. Toimitaan vanhan ja viisaan sanonnan mukaan: Parempi vara kuin vahinko.

Turvallista syystalvea kaikille,


Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja

Takaisin