31.10.2023

Vastuullisuusteema: Ympäristö - yhteinen asiamme

Securitaksen ympäristövaikutukset ovat suhteellisen pienet, kuten mitattu nettovaikutuksemme *Upright Net Impact Score 81 % osoittaa, ja vähennämme niitä entisestään luomalla kestävämpiä tulevaisuuden turvallisuusratkaisuja nykyaikaistamisen ja digitalisoinnin avulla.

Tilanne ilmaston lämpenemisen osalta on kuitenkin vakava, ja on olemassa todellinen riski, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet eivät toteudu. Haluamme kantaa oman vastuumme kasvihuonepäästöjen kääntämisestä laskuun ja samalla kannustaa muita toimijoita kiihdyttämään toimenpiteitään yhteisen ympäristömme suojelemiseksi seuraaville sukupolville. 

Raportoimalla hiilidioksidipäästöistämme CDP:lle (Carbon Disclosure Project) yli 10 vuoden ajan ja olemalla YK:n Global Compact -sopimuksen allekirjoittaja vuodesta 2015 lähtien, olemme Securitaksessa osoittaneet suhtautuvamme ilmastonmuutokseen vakavasti. Tämä ei mielestämme kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan konkreettisia toimia laajalla rintamalla. Securitaksesta tuli kesäkuussa 2022 ensimmäinen globaali turvallisuusyritys, joka on sitoutunut määrittelemään SBTi -tavoitteet (Science Based Targets initiative). SBTi-hankkeessa yritykset sitoutuvat julkisesti vähentämään kasvihuonepäästöjä tieteeseen perustuvien, raportoitavien tavoitteiden avulla päämääränä ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Osana tätä hanketta Securitas AB määrittelee parasta aikaa konsernitason julkisesti raportoitavia lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, joihin perustuen tarkennamme vuoden 2023 aikana Suomen konkreettista maatason toimintasuunnitelmaa.

Seuraamme maatasolla suoria hiilidioksidipäästöjä omasta toiminnastamme (scope 1), epäsuoria ostetun energian ja lämmityksen päästöjä (scope 2) sekä muun arvoketjumme päästöjä (scope 3) ja raportoimme ne Securitas AB-konsernille vuositasolla yhteisten laajempien kehityshankkeiden suunnittelua varten.

Tuotantoautojen valinnassa vähäpäästöisyys ratkaisee

Merkittävin oman toimintamme hiilidioksidipäästöjen lähde on tuotanto- ja työsuhdeajoneuvot. Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti olemme tiukentaneet vuosi vuodelta hankittavaksi hyväksyttävien ajoneuvojen enimmäispäästörajoja. Vuonna 2022 käynnistimme Suomessa autokantamme sähköistämisprojektin. Projektissa on selvitetty ja parannettu sähköautojen latausmahdollisuuksia toimipaikoissamme valtakunnallisesti sekä kartoitettu autopartiot, joissa täyssähköautoja voidaan käyttää vaadittava vuorokausikohtainen ajosuorite, nykytekniikan mahdollistama toimintamatka sekä latausaika huomioiden.

Vuonna 2023 noin 10 % Suomessa käyttämistämme ajoneuvoista tulee olemaan sähköautoja ja noin puolet käyttämistämme polttomoottoriautoista hybridejä. Tavoitteemme on mahdollistaa jatkossa mahdollisimman monessa toimipisteessä myös työntekijöidemme omien sähköautojen lataaminen työvuorojen aikana. Samalla olemme kehittäneet polttomoottoriautojen ajoneuvokohtaista polttoaineenkulutuksen ja ajotavan seurantaa. Näin saatavan tiedon perusteella pystymme opastamaan ajoneuvojen käyttäjiä, valitsemaan vähän polttoainetta kuluttavia automalleja sekä ajoittamaan ajoneuvojen vaihdot elinkaariajattelun mukaisesti kustannustehokkaimpaan ja samalla ympäristöystävällisimpään ajankohtaan.

Toimitilojan käyttöä optimoidaan ja hankinnoissa huomioidaan ympäristövaikutukset

Suomessa on meneillään toimitilojen arviointi- ja kehityshanke, jossa toimistotilojen käyttöä optimoidaan ja samalla lämmitysenergian tarvetta vähennetään. Tutkimme edelleen etätyön vaikutuksia ja olemme jo mahdollistaneet sen hyödyntämisen niissä toimistotehtävissä, jotka eivät edellytä päivittäistä läsnäoloa tietyssä toimipisteessä.

Pyrimme suosimaan hankinnoissamme mahdollisuuksien mukaan toimittajia, palveluita ja tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Vuonna 2022 olemme arvioineet kansainvälisesti esimerkiksi univormujen valmistuksen eri vaiheiden ympäristövaikutuksia ja ottaneet nämä mukaan päätöksentekoprosessiin. Kierrätämme myös toimipukuja elinkaarensa päähän emmekä heitä niitä ensimmäisen käyttäjän jälkeen pois.

*Upright Net Score 81 % tarkoittaa, että yrityksemme kielteinen vaikutus on 81 % myönteistä vaikutus pienempi. Upright-projektissa yritysten omia vastuullisuustavoitteita ja -raportointia verrataan tieteeseen perustuvaan mallinnukseeen yritysten vaikutuksesta ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan sekä tietämykseen, ja tieto tarjotaan läpinäkyvästi ja veloituksetta suuren yleisön sekä sijoittajien tietoisuuteen.

Takaisin