5.6.2024

Kesä on suurten ja pienten elämysten sesonkiaikaa

Suomen kesä on täynnä erilaisia tapahtumia kulttuurin, urheilun ja monen muun teeman ympärillä. Vähättelemättä talvikautta millään tavalla, Pohjolan säässä kesä vie kuitenkin ainakin tapahtumien lukumääräisen voiton.

Mahdollisuuksia on massatapahtumista pienryhmien ja yksilöiden tarkoin räätälöityihin elämyksiin. Keskityn tässä nyt enemmän näihin massatapahtumiin, joissa turvallisuus on noussut merkittävään rooliin elämysten yhtenä mahdollistajana.

Tapahtumien riskeistä ja turvajärjestelyistä voisi kirjoittaa laajasti, vaikka raapisi vain pintaa. Turvallisuus lähtee usein riskien arvioinnista niiden todennäköisyyden, taajuuden ja vaikutusten suhteen. Keskityn tässä kuitenkin turvallisuuden ytimeen tapahtumissa eli elämysten mahdollistamiseen. Elämykset muodostuvat useimmiten mahdollisuudesta paneutua tarjolla olevaan hyödykkeeseen ja yleisjärjestelyn toimivuuteen sekä etenkin yksilölliseen ja kollektiiviseen kokemukseen.

Olen erittäin iloinen, että kokemusten osalta yleisö ja tapahtumajärjestäjät ovat entistä tarkempia ja vaativampia oheispalvelujen suhteen. Se pakottaa meidät kaikki, palveluiden ja tavaroiden toimittajat kehittämään toimintaamme. Tapahtumien positiivinen haastavuus on siinä, että tyypillisesti kenraaliharjoituksia ei ole, vaan kukin tapahtuma ja tilaisuus eletään vain kerran, siinä ja silloin. Toistuvissa tapahtumissa voidaan toimintaa toki kehittää jatkossa, mutta ensisijainen tavoite on tarjota positiivinen elämys jo ensimmäisellä kerralla, tapahtuman avautumisesta porttien sulkeutumiseen. Oheispalveluihin liittyy paljon teknistä suunnittelua, järjestelyjä, teknisiä järjestelmiä ja usein myös muutoksia. Palvelutuotannon keskiössä on aina kuitenkin työntekijä - ihminen omassa roolissaan joukkueen osana, meidän tapauksessa järjestyksenvalvoja, vartija, tapahtuma-avustaja, henkilöstösuunnittelija, koordinaattori, projektipäällikkö, tms.

Henkilöstömme – yksilöt omissa tehtävissään ja heidän muodostamat joukkueet ovat toimintamme keskiössä yksittäisissä tapahtumissa. Heidän osaamisensa, sitoutumisensa ja tekemisen meininki sekä yhtiömme tarjoama tuki luovat pohjaa onnistumisen edellytyksille ja tarvittaessa kyvylle ratkaista poikkeuksia ja vastoinkäymisiä. Tilaajapuolella on tapahtunut paljon parannuksia vuosien mittaan ja koronavuodet ovat onneksi takanapäin, ne olivat alalle kammottava taistelu olemassaolosta. Tapahtumateollisuus ry auttaa ja kehittää omalta osaltaan alaa yhä ammattimaisempaan suuntaan.
Kiitos ja kumarrus niille, jotka mahdollistavat tapahtumaelämyksiä.

Antoisaa tapahtumakesää!

toimitusjohtaja, Securitas Oy

Takaisin