28.5.2024

Vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2023

Vastuullisuuden merkitys paitsi yritystoiminnassa yleisesti, erityisesti turvallisuuspalvelutoimialalla on vuosi vuodelta kasvanut. Tämän takia olemme halunneet pitää vastuullisuuden edelleen johtavana teemana tässä vuoden 2023 vuosikatsauksessa.

Katsauksen sisältö on jaoteltu vastuullisuustyömme teema-alueiden – monimuotoisuus, työterveys- ja turvallisuus, työntekijöiden kehittyminen, ympäristövastuu, eettinen toiminta ja aktiivinen osallistuminen – mukaisesti.

Securitas tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja otamme nämä tavoitteet huomioon päivittäisessä toiminnassamme. Securitas on myös YK:n Global Compactin allekirjoittaja. Securitaksen toiminnan nettovaikutukseksi Upright -projektin (uprightproject.com) viimeisimmässä raportissa on arvioitu 70 %. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksemme kielteinen vaikutus on 70 % myönteistä vaikutusta pienempi.Upright -projektissa yritysten omia vastuullisuustavoitteita ja -raportointia verrataan tieteeseen perustuvaan mallinnukseen yritysten vaikutuksesta ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan sekä tietämykseen, ja tieto tarjotaan läpinäkyvästi ja veloituksetta suuren yleisön sekä sijoittajien tietoisuuteen.

Työ vastuullisuuden edistämiseksi ei ole meille kuitenkaan meriittejä, juhlapuheita ja lupauksia, vaan merkityksellisiä tekoja, joiden avulla asiakkaidemme, työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme luottamus lunastetaan. Haluamme, että vastuullisuusteemat nousevat keskusteluun ja arvioinnin kohteeksi. Näin saamme vietyä meille kaikille tärkeitä asioita laajalla rintamalla eteenpäin. Toimimme aktiivisesti Securitaksen kansainvälisessä vastuullisuusverkostossa (Sustainability Network). Verkostossa Securitas-maiden vastuullisuusasiantuntijat jakavat aktiivisesti maiden parhaita käytäntöjä, keskustelevat ajankohtaisista vastuullisuusteemoista ja suunnittelevat konkreettisia toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi. Osallistumme myös eri toimialojen yhteisiin, kansainvälisiin ja paikallisiin vastuullisuustyöryhmiin. Näemme, että vastuullinen toiminta on tulevaisuuden menestyksen edellytys.

Se tukee myös erinomaisesti tarkoitustamme – tehdä sinun maailmastasi turvallisempi.

Tutustu linkistä vuosi- ja vastuullisuuskatsaukseemme

Takaisin